Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Pits, Jacob. We found 36 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 22, 1668 Een inlants vaertuygh van de Westcust [met een missive van den E. Jacob Pits en raad] file 2471, folio 63
Nov. 18, 1684 Met een appendix briefje[419] aan de heer gouverneur Jacob Pits file 2497, folio 1255
Sept. 24, 1686 Ditto aan d’Edele heeren Jacob Pits en Laurens Pit tot Paliacatta file 2501, folio 1137
Oct. 30, 1686 Missive van de heer gouverneur Jacob Pits en raad tot Paliacatta file 2501, folio 1295
Nov. 11, 1686 Missive van de heer gouverneur Jacob Pits en raad tot Palliacatta file 2501, folio 1337
Nov. 26, 1686 Missive aan de heer Hendrik van Rheede, de heer gouverneur Jacob Pits en raad tot Paliacatta file 2501, folio 1370
June 24, 1687 Alsmede uyt de Straat Sunda per inlands vaartuyg een origineel briefje[49] van den heer oud Cormandelse gouverneur Jacob Pits aan Haar Edelens, uyt het jagt de Waalstroom, zeylende tusschen de eerste en tweede hoek van voorsz. Straat Sunda file 2502, folio 400
June 25, 1687 De heer ordinairis raad en oud gouverneur van Cormandel Jacob Pits nevens sijn huysvrouw van ’t schip de Waalstroom afgehaelt door de heeren extraordinaire raden Isaac de St. Martin en Gerard de Beveren per de chialoup het Casteel Batavia file 2502, folio 405
June 25, 1687 Twee originele missives[52] van de heeren gouverneur Jacob Pits en Lourens Pit nevens den raad tot Paliacatta file 2502, folio 405
Oct. 17, 1687 54 Blanke militairen vertrekken naar boort van ’t jagt Sumatra gedestineert om met de heer Jacob Pits na Bantam te gaan file 2502, folio 813
Oct. 17, 1687 De swaarte daarvan de heer Jacob Pits mede te geven naar Bantam om den nieuwen Coninck daarmede te regaleren file 2502, folio 813-814
Oct. 17, 1687 De heer ordinaris Raad van India Jacob Pits per ’t jagt Naaltwijk, de jagjes Zint Nicolaas, den Aardenhout en ’t fluytje ’t Claverblad naar Bantam file 2502, folio 814
Oct. 17, 1687 Memorie van Haar Edele voor gemelte heer Jacob Pits file 2502, folio 814
Oct. 20, 1687 Item de chialoup de Brak met een missive van de heer ordinaris Raad van India Jacob Pits mitsgaders den raad file 2502, folio 816
Oct. 24, 1687 Missive van Bantam van de heer ordinaris Raad van Indiën en raad Jacob Pits met den vrijborger Wouter de Vries file 2502, folio 823
Oct. 28, 1687 Briefje van de heer ordinaris Raad van India Jacob Pits en raad file 2502, folio 829
Nov. 1, 1687 Per inlands vaartuyg van Bantam briefje van de heer ordinaris raad Jacob Pits en raad file 2502, folio 841
Nov. 2, 1687 Antwoort briefje van Haar Edelens per patchiallangs aan gemelte heer Jacob Pits en raad tot Bantam file 2502, folio 842-843
Nov. 2, 1687 Den coopman Adriaan Verdonk uyt de commissie van de heer Jacob Pits van Bantam opgeroepen file 2502, folio 843
Nov. 8, 1687 Missive van de heer ordinaris Raad Jacob Pits en raad aldaar file 2502, folio 868