Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Phoonsen, Bernard. We found 18 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 11, 1698 En weder tot twede oppercoopman aangesteld den visitateur generaal Bernard Phoonsen file 2518, folio 186
April 7, 1703 Per den burger Marten Swen een briefje aan d’Hr. gouverneur Bernard Phoonsen en raed tot Malacca file 2524, folio 127
May 26, 1703 En van de heeren Bernard Phoonsen, Hendrik Joan Winckelman, Adam van Rhijn, en Adriaan van der Stell tot extra raden van India file 2524, folio 193
June 11, 1703 d’Hr. Bernard Phoonsen gouverneur tot Malacca tot commissaris file 2524, folio 221
June 11, 1703 Per een chialoup van den Moors coopman tot Malacca Chedelebe een missive van den gouverneur Bernard Phoonsen en raad aldaar ontfangen file 2524, folio 222
June 13, 1703 Depêsche van de fluyt de Swaag na Malacca met een missve aan den gouverneur Bernard Phoonsen en raad file 2524, folio 224-225
June 28, 1703 Een brievje aan den gouverneur Bernard Phoonsen en raad tot Malacca gedepêscheert file 2524, folio 247
April 1, 1704 Nevens een ander van den heer commissaris over Cormandel Bernard Phoonsen beyde per burger vaartuyg file 2525, folio 171
April 1, 1704 De laaste meldende ’t vertreck van gemelte heer Bernard Phoonsen met de nevenstaande scheepen van Malacca en dies verschijning op Dingding file 2525, folio 171
June 13, 1704 Mitsgaders de aankomste van den raad extraordinaris en commissaris over Cormandel Bernard Phoonsen tot Bellasoor file 2525, folio 294
Oct. 26, 1705 Gelijkmede de heeren Dirk Comans, Bernard Phoonsen, en Hendrik Bekker wanneer dezelve van Cormandel hier aankomen file 2527, folio 941
Dec. 19, 1705 Ses Compagnies bodems in ’t gesigt en daaronder ’t schip de Lek met de heer extraordinairis raad Bernard Phoonsen nevens nog diversse andere Compagnies gequalificeerde dienaren file 2527, folio 1086
Dec. 21, 1705 Den raad extraordinairis Bernard Phoonsen erlangt cessie in rade file 2527, folio 1101-1102
Nov. 18, 1707 De heeren Abraham Douglas en Bernard Phoonsen tot commissaris politicus en president van Heemraden verkoren file 2531, folio 812-813
Nov. 21, 1707 Den heer Bernard Phoonsen als president van Heemraden voorgesteld file 2531, folio 815
June 1, 1708 Den extraordinaries raad Bernhard Phoonsen overleden file 2532, folio 296
June 2, 1708 Het lijk van d’heer Bernhard Phoonsen wert met de nevenstaande lijkstatie ter aarde gebragt file 2532, folio 298-303
Dec. 22, 1708 De heere Abraham van Riebeek tot gouverneur generaal en Abraham Douglas tot directeur generaal ; item de heer Bernard Phoonsen tot ordinaris en d’E. Mattheus de Haan tot extra ordinaris raden aangestelt file 2532, folio 760