Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.

Date Description Archive Reference
May 28, 1698 Voorts tot secunde der Bengaalse directie den oppercoopman Jacob Pelgrom file 2518, folio 323-324
Feb. 12, 1701 Zijn Edele krijgt een swaren overval en werd ’t Cassima bazaers opperhooft Jacob Pelgrom aengeschreven sig gereet te houden om de directie te komen overnemen file 2521, folio 72
April 17, 1701 Tot geleyde eener missive van den oppercoopman Jacob Pelgrom en raedt tot Hougly file 2521, folio 177
April 17, 1701 En dat gemelte Pelgrom tot pl. gesaghebber was aangestelt file 2521, folio 178
July 4, 1701 Den E. Jacob Pelgrom tot directeur van Bengale verkoren file 2521, folio 330-331
Aug. 15, 1702 En een missive deser regeringe aan den directeur Jacob Pelgrom en raed file 2523, folio 550-551
July 3, 1703 Depêsche van de jagten Meydregt en Wateringen met een missive aan den directeur Jacob Pelgrom en raad in Bengale file 2524, folio 268
Nov. 30, 1703 ’t Jagt de Susanna retourneert va Bengale met schrijvens van directeur Jacob Pelgrom en raad file 2524, folio 507
June 19, 1705 De fluyt Overrijp verzeylt na Bengale met een brievje aan de heer directeur Jacob Pelgrom en raad file 2527, folio 517
July 15, 1705 Depeche van den fluyten Dieren en ’t Huys te Bijwegh na Bengale met een missive aan den directeur Jacob Pelgrom en raad file 2527, folio 622
Aug. 11, 1705 De heer directeur Jacob Pelgrom benevens de oppercooplieden Dirk Wilree en Alexander Urwijn met den secretaris Hugo van der Meer uyt Bengale herwaarts op te roepen file 2527, folio 703
Dec. 4, 1708 Jacob Pelgrom tot ontfanger generaal file 2532, folio 738
Dec. 7, 1708 d’E. Jacob Pelgrom tot president van Huwelijksche en Kleine Zaken ; item tot buytenregent van ’t ziekenhuys verkoren file 2532, folio 740
Jan. 27, 1713 De ontfanger generaal Jacob Pelgrom van zijn dienst ontslagen en de secretaris Ferdinand de Groot in zijn plaats g’eligeert file 2538, folio 52
March 27, 1713 Begravenis van den ontfanger generaal en oud directeur in Bengalen Jacob Pelgrom file 2538, folio 166-167