Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Noodt, Pieter Gijsbert. We found 9 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 31, 1719 De fluyt Wendela van de Caab de Goede Hoop met den heer directeur der fortificatiën Pieter Gijsbert Noodt file 2548, folio 503
Dec. 4, 1719 De patchiallangs Goram en Grissee en de chialoup de Maleyer van Java’s Oostcust met den directeur der fortificatiën Pieter Gijsbert Noodt, den coopman Thomas van Alsen en de assistent ingenieur Anthony Willem van Sorgen file 2549, folio 835-836
Sept. 30, 1720 Depesche van de schepen genaamt Vreede met den directeur der fortificatiën d’E. Pieter Gijsbert Noodt na Mallabaar; item Borselen en Assenburg na Mocha file 2551, folio 608-609
May 12, 1722 Den directeur der fortificatie Pieter Gijsbert Noodt van daer mede over ter inspectie van de Bantamse stercktens file 2554, folio 332-333
June 3, 1722 Anna Maria van Bantam met den directeur ingenieur der fortificatiën Pieter Gijsbert Noodt en een brieff file 2554, folio 387-388
July 26, 1725 ’t Huys Ter Boede en d’Uno vertrekken na Samarang met den g’eligeerde commandant Pieter Gijsbert Noodt file 2558, folio 381
Sept. 6, 1726 Den resident Willem ter Smitten sal den heer Pieter Gijsbert Noodt moeten vervangen file 2560, folio 760
Nov. 6, 1726 Aankomst van Beekvliet van Samarang met den gewesen commandeur Pieter Gijsbert Noodt en den onderkoopman Andreas Johan Sauer file 2560, folio 938
July 3, 1729 Communicatie wegens het afsterven van den heer gouverneur Pieter Gijsbert Noodt file 2562, folio 447