Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Michielsz., Jochum. We found 25 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 22, 1683 Briefje[29] van Tanara van capiteyn Jochum Michielsz. per Mardijkers vaartuyg file 2495, folio 97
Feb. 10, 1683 Item schrijven[71] nae de besettinge voor Tanara aen de capiteyn Jochim Michielsz file 2495, folio 195-196
May 6, 1684 Item den Capitain Jochum Michielsz. met eenige vaartuygen na de Oostcust van Java te senden om op ’t Engels scheepje de Prospect te passen file 2496, folio 540
May 25, 1684 Briefje[167] van den capitain Jochum Michielsz. uyt de Straat Sunda per patchiallangh file 2496, folio 580
July 13, 1684 Den capitain Jochum Michielsz. met eenige patchiallangs na de suyder wagter om de verdrevene nieuwe chialoup op te soecken file 2497, folio 832
July 16, 1684 Den capitein Jochum Michielsz. met de patchiallang en de weggedrevene nieuwe chialoup weder terugge van de Duysend eylanden file 2497, folio 838
Aug. 10, 1684 Den capiteyn Jochum Michielsz. met 2 patchiallangs om op de zeerovers te cruyssen file 2497, folio 916
Aug. 26, 1684 Den capiteyn Jochum Michielsz. met 2 patchiallangs van ’t cruyssen om de Oost terugge file 2497, folio 982
Sept. 12, 1684 Briefje[338] aan den commandeur Willem Hartsinck tot Bantam per den capitein Jochum Michielsz. met een pantchiallang file 2497, folio 1063
Oct. 10, 1684 Briefje[362] van den capitein Jochum Michielsz. van de wracken in de Duysent eylanden per Inlants vaartuygh file 2497, folio 1123-1124
Dec. 17, 1684 Briefje[458] van den heer ordinaris raat Marten Pit tot Bantam per den capitain Jochum Michielsz. file 2497, folio 1405
March 25, 1685 Briefje[87] van capitain Jochum Michielsz. van voor Pamanoekan file 2498, folio 223
May 2, 1685 Schrijvens[128] van capitain Jochum Michielsz. uyt de bogt van Intchiassem om provisie file 2498, folio 336
June 5, 1685 Capitain Jochum Michielsz. met 8 pantchiallangs en 24 soldaten tot agterhalinge van fugative lijffeygenen naar Intchiassem te senden file 2498, folio 443
June 6, 1685 Capiteyn Jochum Michielsz. met 8 pantchiallangs na Intchiassem, om te kruyssen file 2498, folio 444
June 21, 1685 Briefje[194] aan den capitain Jochum Michielsz. tot Pamanoekan per ’t sloepje de Nagtegael file 2498, folio 479
July 13, 1685 En die togt tegen de Lamponders onder ’t opsigt van den capitain Jochum Michielsz. te laten ondernemen file 2498, folio 538
July 18, 1685 Briefje[239] aan capitain Jochum Michielsz. tot Pamanoekan per twee Bantamse pantchiallangs file 2498, folio 573
July 22, 1685 Capitain Jochum Michielsz. met de 8 pantchiallangs van Pamanoekan terugge file 2498, folio 613
Aug. 2, 1685 Den capitain Jochum Michielsz. levert aan Zijn Edelheyt over een dagelijxe aanteeckeninge[261] van ’t voorgevallene op de togt na Pamanoekan, Intchiassem file 2498, folio 649