Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Meur, Lucas. We found 28 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Oct. 12, 1689 De præliminairlijk ondervraging van den adsistent Lucas Meur aan ’t meeste partij der gevangens van Jonckers gevolgh door de baljuw en landdrost nader te laten confronteren file 2505, folio 750
July 26, 1695 Schrijvens van Bantham ontfangen met den boekhouder Lucas Meur file 2514, folio 497
July 15, 1696 De patsjallangh de Swaertvisch nae Sirrebon met den boeckhouder Lucas Meur en sergeant Jan van der Heven file 2516, folio 546
July 22, 1696 Item van ’t arrivement van de patsjallangh de Swaertvisch aldaer met den boeckhouder Lucas Meurs en sergeant Jan van der Hoeven file 2516, folio 559-560
July 10, 1698 Den resident Christiaan Crijger niet weder derwaarts te senden maar den boekhouder Lucas Meur in zijn plaats ‘als taalkundig en bedreven zijnde in den ommegang van desen landaard’ file 2518, folio 440
July 29, 1698 Depêsche van den gedesigneerden resident Lucas Meur nae Sirrebon file 2518, folio 467
Aug. 23, 1698 Medebrengende 50 sacken capok en een briefje van den resident Lucas Meur en raad tot Sirrebon file 2518, folio 501-502
Sept. 16, 1698 Een briefje aan den resident Lucas Meur en raad tot Sirrebon opgevaardigd file 2518, folio 536
Sept. 23, 1698 Bij een briefje aan den resident Lucas Meur end en raad tot Sirrebon twee pangawas van den overleden Sulthan Sopo herwaards ontboden file 2518, folio 551
Oct. 5, 1698 Ontfangen daarmede een briefje van den resident Lucas Meur en den raad file 2518, folio 573
Oct. 17, 1698 ’t Freguat de Soldaat retourneert van Sirrebon met een briefje van den resident Lucas Meur en raad file 2518, folio 599
Oct. 21, 1698 Vertrek van ’t schip Zalland ae Sirrebon om een ladinge van daar te halen met een briefje aan den resident Lucas Meur en den raad file 2518, folio 606-607
Nov. 22, 1698 ’t Schip Zalland van Sirrebon met een briefje van den resident Lucas Meur en den raad file 2518, folio 683
Dec. 20, 1698 ’t Galjoot de Snobber nae Sirrebon met een briefje aan den resident Lucas Meur en den raad file 2518, folio 734
Feb. 13, 1699 Ontfangen twee briefjes van den resident Lucas Meur en den raed tot Sirrebon file 2519, folio 111
Feb. 22, 1699 ’t Galjoot de Snobber arriveert van Sirrebon met een briefje van den resident Lucas Meur en den raed file 2519, folio 151
Feb. 28, 1699 Ontfangen antwoord van den resident Lucas Meur en den raad tot Sirrebon op ’tgeen den 9e en 14e deser aan deselve is geschreven file 2519, folio 160
March 18, 1699 Een briefje ontfang van den resident Lucas Meur en raed tot Sirrebon file 2519, folio 218
April 4, 1699 Medebrengende een briefje van den resident Lucas Meur en den raed file 2519, folio 243
May 3, 1699 Ontfangen een briefje van den resident Lucas Meur en den raed tot Sirrebon ten geleyde van 30 stux indigo kernpotten file 2519, folio 297-298