Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Martin, St. We found 14 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 14, 1678 Den Chinees Liongsia na Japara met een briefje van voorschrijven aen d’Hr. St. Martin tot inninge van sijn uytstaende schuld file 2482, folio 459
June 21, 1678 Met schrijven van den commandeur St. Martin file 2482, folio 472-477
June 28, 1678 En aan d’Ed. commandeur en crijgsoverste St. Martin en raat tot Japara file 2482, folio 496-498
July 11, 1678 Met schrijven van den E. Commandeur St. Martin uyt Japara aan haar Ed. file 2482, folio 540
Aug. 1, 1678 Van d’Ed. commandeur St. Martin en raat uyt Japara file 2482, folio 640
June 25, 1689 Den nieuwen aengestelden baas op Onrust door d’Heeren ordinaire raden Joan van Hoorn en St. Martin geauthoriseert file 2504, folio 400
Dec. 12, 1690 Tot bekentmakinge van het aenstaende vertreck van de Hr. St. Martin nae Bantam file 2506, folio 591
Jan. 10, 1691 De chialoup de Hengelaer van Bantam met een secrete missive[38] van de heer St. Martin file 2507, folio 14
Feb. 3, 1691 Ontfang van de secrete missive[68] van Bantam van de heer Saint Martin met den Key Aria Jaja Sedana file 2507, folio 69
Feb. 8, 1691 Ontfang van een briefje[75] van Bantam van de Hr. St. Martin file 2507, folio 77
Feb. 19, 1691 Schoondijk van Bantam met een peperladinge en twee brieven, d’eene secreet[80] van de Hr. St. Martin en d’andere[81] van den E. Louys de Keyser en raat gemeen file 2507, folio 87
April 18, 1691 De patsjallangs de Vogelstruys en Snoek van Bantam met een missive[114] van de Hr. St. Martin file 2507, folio 161
May 14, 1691 Aenkomste en inhalinge van de heer St. Martin van Bantam file 2507, folio 213-214
Aug. 7, 1694 Briefje van Bantam van den rijxbestierder Natta Widjaja aan de heer St. Martin file 2513, folio 567