Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Martin, Isaac de St. We found 27 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 21, 1687 Nemende de heer Isaac de St. Martin ook aan zig over de constitutie der wegen nader t’informeren file 2502, folio 79
Feb. 25, 1687 De commandeur Jacob Couper te gebruyken tot assistentie der heeren Joan van Hoorn en Isaac de St. Martin om de Inlandse hier remorerende volkeren in ordre te brengen file 2502, folio 109
Feb. 28, 1687 Briefje[355] van den heer Isaac de St. Martin aan den Balysen capiteyn Nanga Pande file 2502, folio 132-133
April 9, 1687 De heeren Joan van Hoorn en Isaac de St. Martin gecommitteert om Aria Poulandjiwa[415] na huys te depecheren file 2502, folio 234
June 25, 1687 De heer ordinairis raad en oud gouverneur van Cormandel Jacob Pits nevens sijn huysvrouw van ’t schip de Waalstroom afgehaelt door de heeren extraordinaire raden Isaac de St. Martin en Gerard de Beveren per de chialoup het Casteel Batavia file 2502, folio 405
Sept. 18, 1687 De heeren raden Joan van Hoorn en Isaac de St. Martin gecommitteert tot den conferentiën met de Pangiran Diepaningrat van Bantam file 2502, folio 708
Sept. 19, 1687 De heer Isaac de St. Martin, den secretaris Mr. Abraham van Riebeeck en den fabryck Adriaan de Man gecommitteerde tot ondersoek of de voorsz. molenen op haar oude plaats dienden gecontinueert of naar elders verplaatst file 2502, folio 729
Oct. 7, 1687 Missive van de heer extraordinaris raad Isaac de St. Martin aan den capitein Deman Wira Loddera file 2502, folio 778-780
Oct. 8, 1687 De heeren Joan van Hoorn en Isaac de St. Martin met den Pangeran Diepa Ningrat per een roeyschuyt na boort van ’t jagt Sumatra file 2502, folio 760-781
Oct. 29, 1687 De heer Joan van Hoorn en Isaac de St. Martin tot gecommitteerdens der verlossing gestelt file 2502, folio 834
Dec. 1, 1687 Translaat Javaance lonthar van gemelte Dewa Agong aan de heer Isaac de St. Martin file 2502, folio 932
June 14, 1688 Conferentie tusschen de heeren Willem van Outhoorn, Isaac de St. Martin en Robbertus Padbrugge met den tweeden Cheribonsen prince Sulthan Anum file 2503, folio 251-255
Feb. 25, 1689 Per Inlants vaartuyg van Bantam secreet briefje[238] van den gesaghebber aen de heeren Joan van Hoorn en Isaac de St. Martin file 2504, folio 161-162
April 8, 1689 De heeren Joan van Hoorn en Isaac de St. Martin gecommitteert tot de conferentie met den Palembangsen gesant file 2504, folio 237
June 24, 1689 Ditto van gemelte Zouzouhounang aen de Hr. ordinaire raad Isaac de St. Martin file 2504, folio 399
June 26, 1689 De Heeren Joan van Hoorn en Isaac de St. Martin van Onrust terugh file 2504, folio 408
July 7, 1689 Translaat Maleytse brief van den Amboinees luytenant Patingy ‘uyt Chirebon’ aen de heer Isaac de St. Martin file 2504, folio 443-446
July 12, 1689 Rapport van de heeren Joannes van Hoorn en Isaac de St. Martin over de demissie der Palembangse gesanten file 2505, folio 455
Sept. 6, 1689 Translaat Javaans brieffje van Naija Sara aen de heer majoor Isaac de St. Martin file 2505, folio 619
Sept. 22, 1689 Rapport van Loera Angadjaja ‘tot Sikias’ aen de Heeren ordinarie raden van India Joan van Hoorn en Isaac de St. Martin file 2505, folio 689-690