Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Martin, Isaac de Saint. We found 29 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 27, 1685 Briefje[296] van de heer extraordinaris Raad van India Isaac de Saint Martin uyt ’t schip Bantam in de Straat Sunda file 2499, folio 734
Aug. 27, 1685 Inhalinge van d’heer extraordinaris Raad van India Isaac de Saint Martin file 2499, folio 734
Aug. 28, 1685 De heer Isaac de Saint Martin neemt voor de eerste maal sessie in Rade van India file 2499, folio 740
Sept. 25, 1685 En daartoe te versoecken de heer Isaac de Saint Martin file 2499, folio 783
Nov. 3, 1685 Den d’chialoup ’t Casteel Batavia met Zijn Edelheyt en de heeren Marten Pit, Joan van Hoorn en Isaac de Saint Martin, na de rheede en ’t Eyland Edam file 2499, folio 875
Nov. 9, 1685 Translaat briefje van den Tommagon Soura Nata aan d’heer Isaac de Saint Martin file 2499, folio 902-903
Nov. 10, 1685 ’t Schip de Betuwe over Bantam naar Palembang met d’ heer Isaac de Saint Martin en 31 Nederlandse militairen file 2499, folio 904
Nov. 10, 1685 Memorie[374] voor de heer Isaac de Saint Martin file 2499, folio 904
Dec. 11, 1685 ’t Jagt Naaltwijk van Bantam met d’heer Isaac de Saint Martin, den Bantamsen Pangiran Aria Diepa Ningrat en den priester Keey Fockee file 2499, folio 991
Dec. 12, 1685 De heeren Willem van Outhoorn, Joan van Hoorn en Isaac de Saint Martin gecommitteerd om met de ambassadeurs van den conink van Bantam in conferentie te treden file 2499, folio 998
Jan. 9, 1686 Conferentie de heeren Raden van India Willem van Outhoorn, Joan van Hoorn en Isaac de Saint Martin met de Bantamse ambassadeurs Pangeran Diepa Ningrat over de uyt ’t Bantamse district herwaarts gecomene Javanen file 2500, folio 22
Dec. 1, 1690 De heer Isaac de Saint Martin tot ambassadeur aan den Conink van Bantam vercoren file 2506, folio 579
Dec. 7, 1690 Schoondijke etc. tot transport van de heer Isaac de Saint Martin nae Bantam aengelegt file 2506, folio 585
June 12, 1691 Ontfangh en insertie van een missive[164] van den Pangeran Tadjudin tot Bantam aen Haer Edelens en nog drie dittos aen de heeren Willem van Outhoorn, Joan van Hoorn en Isaac de Saint Martin file 2507, folio 266-267
July 4, 1691 Briefje van den Zultan van Bantam aen de heer Isaac de Saint Martin file 2507, folio 314
July 22, 1691 Kiay Aria Soeta Wisastra nae Bamtan met een briefje[210] van de heer Isaac de Saint Martin aen den koningh file 2507, folio 342
July 30, 1691 De heeren raden Isaac de St. Martin, Dirck de Haes, Wouter Valcomer gecommitteert te confereren met de Palimbangse gesanten file 2507, folio 349
Sept. 26, 1691 Angebey Laxa Diprana van Bantam met een boodschap[266] aen de heer Isaac de Saint Martin van des Zultans aenstaande huwelijk met sijn broeders weduwe file 2507, folio 443
Nov. 29, 1691 De heeren Isaac de Saint Martin en Emanuel Bornezee vercoren tot commissarissen over de aanstaande verlossinge file 2507, folio 546
March 31, 1692 De heer Isaac de Saint Martin van het tekenen der verstrekkinge en de klene verbeteringe ontslagen file 2508, folio 261