Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Leeuwenson, Joannes. We found 40 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 15, 1681 En ¼ part door den coopman Joannes Leeuwenson file 2489, folio 833
April 3, 1682 De jachten Odijck en Jamby uyt de Maccauwse eylanden met de coopluyden Joannes Leeuwenson en Juriaan Munnick file 2492, folio 764
July 24, 1682 De coopman Joannes Leeuwenson in plaats van d’Ed. Joannes Cops, en den ondercoopman Jeremias Coesaart naar Japara genomineert file 2493, folio 1507
June 6, 1684 Relaas[184] van d’Edele Jacob Does en Joannes Leeuwenson wegens hun verrigten aan ’t Engels schip Charles Secundos file 2496, folio 643-647
June 14, 1684 Nader relaes[204] wegens de desseynen der Engelse vrunden door den coopman Joannes Leeuwenson overgelevert file 2496, folio 698-701
June 27, 1684 Den coopman Joannes Leeuwenson tot oppercoopman gevordert met 80 guldens ter maant voor 3 jaar file 2496, folio 778
July 22, 1684 Den oppercoopman Joannes Leeuwenson voorgestelt en vertrekt met de scheepen Naaltwijk, Zillida, Gideon, en Naardermeer als opperhooft over den negotie na de cust van China file 2497, folio 844-845
Feb. 23, 1685 De jagten Gideon en Naaltwijk uyt den Maccauwse eylanden terugge met den oppercoopman Joannes Leeuwenson file 2498, folio 136
May 8, 1685 Item den Edelen Joannes Leeuwenson weder als opperhooft over de Chinase negotie aangestelt file 2498, folio 390
June 30, 1685 En den Edelen Joannes Leeuwenson als opperhoofd der Chinase negotie voorgestelt file 2498, folio 485
July 1, 1685 De scheepen Croonenburg en ’t Huys te Merwede na China of de Maccauwse eylanden met den oppercoopman Joannes Leeuwenson file 2498, folio 503
Jan. 10, 1686 Missive[447] van den oppercoopman Joannes Leeuwenson en raad op ’t fluytschap Kroonenburg in de Macause eylanden per Chineesch jonk file 2500, folio 22
March 20, 1686 ’t Schip ’t Huys de Merwede uyt de Maccauwse eylanden met schrijvens[38] van d’Edele Joannes Leeuwenson en raad file 2500, folio 340
April 6, 1686 Den oppercoopman Joannes Leeuwenson en coopman Bernard Broeder van de uyt China komende fluyt Kroonenburg aan land file 2500, folio 395
July 9, 1686 Den Edelen Joannes Leeuwenson als opperhooft van de Chinase negotie op ’t jagt Moercappel voorgestelt file 2501, folio 913-916
June 27, 1687 De chialoup Serrebon over Bantam naar Lampong met een kleen briefje[60] aan den Edelen Joannes Leeuwenson mitsgaders den raad tot Bantam file 2502, folio 415
June 30, 1687 ’t Schip Coertgene van Bantam met een missive[68] van den oppercoopman Joannes Leeuwenson en raad aan Haar Edelens file 2502, folio 426-427
Jan. 22, 1688 Missive[106] van den Edele Joannes Leeuwenson en raad aan Haar Edelens file 2503, folio 42
Jan. 24, 1688 Twee brieven[110] van de oppercooplieden Steven Claarbout en Joannes Leeuwenson file 2503, folio 44
Jan. 26, 1688 Briefje[113] van Bantam van den Edele Joannes Leeuwenson en raad per Inlants vaartuyg file 2503, folio 46