Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Leene, Joan van. We found 12 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 7, 1682 De fluyt de Voorsichtigheyt van Sumatra’s westcust met brieven van d’Ed. Joan van Leene en Arent Silvius file 2491, folio 218-219
Aug. 23, 1682 Missive van den Edele Joan van Leene tot Padang file 2493, folio 1727
Aug. 30, 1689 Joannes Keyts tot directeur van Persia geëligeert om met de Hr. ambassadeur Joan van Leene als tweede naer Espahan op te reysen file 2505, folio 606
March 12, 1692 In het tweede kasje gevonden een missive van den heer ambassadeur Joan van Leene en raat in Spahan de dato 13e october file 2508, folio 188
June 7, 1692 Aankomste en inhalinge van de Hr. raat extraordinaris en ambassadeur Joan van Leene met het schip Hondsholredijk uyt Persia over Ceylon file 2508, folio 414-415
June 20, 1692 De heer Joan van Leene gewesen ambassadeur en commissaris in Persia levert over zijn rapport file 2508, folio 454-455
Aug. 6, 1692 Wellecomst maelteyt van de heer Joan van Leene gew. ambassadeur aan ’t hoff van Persia file 2509, folio 556
Oct. 21, 1692 De heer Joan van Leene uyt de geschenken door den Koning van Persia aan Zijn E. gedaan te laten behouden een goude houwer en toom met zijn toebehoren file 2509, folio 718-719
Nov. 21, 1692 De heer Joan van Leene geeft over een nader berigt wegens zijne commissie en verrigten als ambassadeur aan het Persiese hoff file 2509, folio 803
Sept. 8, 1693 De heeren raden Joan van Leene en Emanuel Bornezee gecommitteert tot het examineren van eenige papieren file 2511, folio 736
July 13, 1694 De verbeterde zeylaas ordre van hier na Ceylon door de heeren Laurens Pijl en Joan van Leene nevens eenige zeeverstandige opgestelt g’approbeert file 2513, folio 523
Feb. 20, 1695 De raat extraordinaris Joan van Leene overleden file 2514, folio 142