Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Keyser, Louys de. We found 19 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 14, 1677 De jachten Zijp, het Huys te Cleeff en de Flaman naer Hochsieuw met de coopman Louys de Keyser file 2481, folio 319
April 5, 1678 Het hoeker de Brantgans en het jagt de Zijp uyt Hoccieuw met den coopman Louys de Keyser file 2482, folio 197-198
June 20, 1679 Eenige papieren beraekende de suspecte handelingh van den oppercoopman Schagen zaliger en coopman Louys de Keyser d’Hr. Outhoorn ter handt gestelt file 2484, folio 434
Sept. 5, 1684 Dominee Lindius en Louys de Keyser tot curateurs over de scholen genomineert file 2497, folio 1026
May 9, 1685 En Louys de Keyser als tweede persoon in de Chinase ambassade geëligeert file 2498, folio 390
June 22, 1685 Aen den secunde der Chinase ambassade Louys de Keyser een acte van survivance te verleenen file 2498, folio 480
Jan. 22, 1688 De chialoup Cheribon van Bantam met den coopman Louys de Keyser file 2503, folio 42
Sept. 17, 1689 Per Inlants vaartuygh naer Bantham een briefje[3] aen den gesaghebber Louys de Keyser file 2505, folio 684
Sept. 28, 1689 Per inlants vaartuygh van Bantham een briefje[22] van den gesaghebber Louys de Keyser file 2505, folio 706
Nov. 11, 1689 De chialoup den Hengelaar naar Bantam met missive[109] aen den gesaghebber Louys de Keyser en raad file 2505, folio 832
Nov. 15, 1689 Per Chinees vaartuygh van Bantam missive[115] van den gesaghebber Louis de Keyser file 2505, folio 841
Aug. 9, 1692 En de gemelte gecommitteerdens medegegeven een briefje[144] aan den gesaghebber Louis de Keyser en raat file 2509, folio 559
Aug. 22, 1692 Overleverende een missive[160] van den gesaghebber Louis de Keyser en raat file 2509, folio 576
Aug. 28, 1692 Den anachoda Patany van Bantam met een briefje[175] van den gesaghebber Louis de Keyser file 2509, folio 596
Sept. 13, 1692 Briefje[198] van Bantam van den gesaghebber Louys de Keyser file 2509, folio 629
Oct. 3, 1692 Briefje[223] van den gesaghebber Louis de Keyser tot Bantam file 2509, folio 688
Oct. 21, 1692 Den presenten gesaghebber op Bantam Louis de Keyser verkoren tot directeur van Souratte file 2509, folio 718
Dec. 17, 1692 Twee briefjens[323] uyt de Straat Banca van den geëligeert directeur van Suratte Louis de Keyser file 2509, folio 853-854
July 14, 1696 Met tijding van ’t arrivement van ’t schip Beyeren uyt Souratta digt aan de rhee met den gewesen directeur Louys de Keyser file 2516, folio 541