Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Hurt, Anthony. We found 17 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 8, 1665 Een vrijmans jagt van Timor met schrijven van den coopman Anthony Hurt file 2466, folio 359-363
Oct. 25, 1676 d’Hr. Anthony Hurt stont een togtje na Ternaten te doen file 2480, folio 399
June 25, 1680 d’Heeren Cornelis Speelman en Anthony Hurt gecommitteert om over de saecken der Chirribonse affgezanten te verhandelen file 2487, folio 841
June 3, 1682 Den Coninck van Ternaten van de punt de Robijn door gecommitteerdens afgehaalt en in het huys daar d’Hr. Anthony Hurt ingewoont heeft afgebracht om daar vooreerst nog te logeeren file 2492, folio 1193
Aug. 3, 1682 Resolutie om den heer Anthony Hurt nevens de commandeur Isaack Soolmans en François Tack na Tangeran te committeeren file 2493, folio 1581
Aug. 4, 1682 d’Hr. Anthony Hurt met de gecommitteerde Heeren Soolmans en Tack na het veltleger voor Tangeran om de visite te doen file 2493, folio 1584
Aug. 6, 1682 Den heer Anthony Hurt met de gecommitteerdens uyt het veltleger weder terugge file 2493, folio 1606
Aug. 9, 1682 Rapport van den toestant en gelegentheyt van ons veltleger aan de Tangerangse revier door den heer Anthony Hurt en gecommitteerdens overgelevert file 2493, folio 1626-1645
Aug. 28, 1682 d’Hr. Anthony Hurt tot commissaris van de verstreckinge der zoldijen en het verbeteren van het gemeene volck genomineert file 2493, folio 1796-1797
Sept. 11, 1682 Overgeleverde reecquening van het cleen zegel door d’Hr. Anthony Hurt sedert ultimo augusto 1681 tot ultimo augusto 1682 file 2493, folio 1863
Jan. 1, 1684 De complimenten mits indispositie van den heer generaal en directeur door de heeren raden Anthony Hurt en Willem van Outhoorn aangenomen en beantwoort file 2496, folio 3
Jan. 18, 1684 De Heer Anthony Hurt als Directeur Generaal en eerste Raat van India in raade cessie genomen file 2496, folio 71
Oct. 17, 1684 Den coopman Pieter van den Hoorn versoeckt protexie tegens den directeur generael Anthony Hurt file 2497, folio 1146
Feb. 24, 1688 De heer directeur generaal Anthony Hurt en de heer ordinaris raad Joan van Hoorn gecommitteert om met de Chinese Licifoeng en Tsuykinki over hun voorgestelde poinct van negotie te confereren file 2503, folio 70
June 3, 1704 Begravenis off lijckstatie van mevrouw Jacomina Hoogcamer, de weduwe van d’heer oud directeur generaal Anthony Hurt zaliger file 2525, folio 269-273
March 17, 1729 De chialoup Langerack naar Timor met het geëligeerd opperhoofd Anthony Hurt en de nevenstaande brieven file 2562, folio 182
Oct. 16, 1730 De chialoup Langerack met den onderkoopman Anthony Hurt en schrijvens van Timor gearriveert file 2564, folio 753-754