Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Huntum, Paulus. We found 17 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 16, 1693 Den commandeur Paulus Huntum aangestelt tot hoofd over de schepen nae Persia, Zouratta aangeleght file 2511, folio 523
Aug. 1, 1693 Voorstellinge van den commandeur Paulus Huntum als gesaghebber over de scheepen na Persia en Zouratta gedestineert file 2511, folio 639
Aug. 4, 1693 Vertreck van den commandeur Paulus Huntum met 4 schepen nae Persia, Souratte en Ceylon file 2511, folio 642
Aug. 4, 1693 Pieter de Gilde geëmployeert als 2de schipper op het schip Goudesteyn bij den commandeur Paulus Huntum file 2511, folio 648-649
Feb. 25, 1694 En daar onder een[47] van den commandeur Paulus Huntum file 2512, folio 125
Feb. 25, 1694 Inhout van het briefje van den commandeur Paulus Huntum of verhaal van desselfs reyse file 2512, folio 126-127
April 6, 1694 Besluyt over het verder employ van den commandeur Paulus Huntum ende de schepen onder sijne vlagge bescheyden file 2512, folio 292
April 11, 1694 Den commandeur Paulus Huntum is weer met verscheyde schepen van Ceylon over Mallabaar na Souratta vertrocken file 2512, folio 297
April 15, 1694 Sullende ’t laatste meteenen dienen tot versterkinge van de vloot onder den commandeur Paulus Huntum file 2512, folio 309
May 14, 1694 De fluyt Nierop aangelegt tot het overbrengen der benodigheden voor den commandeur Paulus Huntum op Ceylon en dan na Bengale te vertrecken file 2512, folio 377
Jan. 4, 1695 Item na Colombo één na de vloot van den commandeur Paulus Huntum mitsgaders één aen den Maleyer Dain Mangala commandeur der inlandse militie op dito vloot en één na Mallabaer file 2514, folio 11-12
July 19, 1696 Medevoerende twee brieven van dese regeringe d’eene aan de heer raad extraordinaris en gouverneur Thomas van Rhee benevens den raad tot Colombo en de andere aan den commandeur Paulus Huntum en den raad de schepen van oorloge onder hem bescheyden file 2516, folio 554-555
July 19, 1696 Ordre wegens ’t employ der schepen van gemelte Paulus Huntum en onder den schipper Bruyn Jansz. soo uyt Souratta als van voor Goa tot Tutucorijn terugge gekomen file 2516, folio 555
July 8, 1697 Arrivement van ’t schip ’t Hof van Ilpendam uyt de vloot van den commandeur Paulus Huntum file 2517, folio 517-518
July 9, 1697 ’t Schip Rijgersdael uyt de vloot van den commandeur Paulus Huntum ongeladen file 2517, folio 520
July 17, 1697 Arrivement van ’t schip de Schelde uyt den train met den commandeur Paulus Huntum file 2517, folio 542
Oct. 8, 1697 Den commandeur Paulus Huntum tot vice commandeur file 2517, folio 736