Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Horst, Hendrick van der. We found 12 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 12, 1704 Met den capitain luytenant Willem Sergeant en Javaansen translateur Hendrick van der Horst file 2525, folio 291
July 16, 1704 Per expresse ontfangen Haar Edelens een missive van Samarang door den commandeur Bitter van Rheede, den capitain luytenant Govert Cnol en translateur Hendrick van der Horst geschreven file 2525, folio 367
Aug. 10, 1704 Aankomst van den ondercoopman Hendrick van der Horst van Japara en Samarang file 2525, folio 436
Aug. 10, 1704 Nadere papieren door Hendrick van der Horst medegebragt file 2525, folio 437
Sept. 9, 1704 Vertreck van der ondercoopman Hendrick van der Horst naar de Oostcust van Java file 2525, folio 528
Dec. 22, 1704 De dagelijxe aanteykeningen gehouden bij den ondercoopman Hendrick van der Horst op zijn jongste togt naar de Oostcust van Java werden ter generale secretarye gesonden file 2525, folio 857
June 11, 1705 En brengt mede een briev van den coopman Hendrik van der Horst aan dese regeringe geschreven file 2527, folio 482
June 20, 1705 Den coopman Hendrik van der Horst had aldaar aangesien en bekent geen kalk van Tsjassem te verwagten was file 2527, folio 520
March 15, 1706 Rapporterende dat den 4e deser met den coopman Hendrick van der Horst van Samarang vertrocken op den 9e daeraen op Tagal van hem gescheyden was file 2528, folio 106
March 24, 1706 Den coopman Hendrick van der Horst arriveert van Java file 2528, folio 116
March 30, 1706 Rapport van den coopman Hendrick van der Horst wegens sijne overrigtinge tot Sumanap en Pamacassan ten generale secretarye ontfangen file 2528, folio
June 28, 1706 En capitain Hendrik van der Horst stond eerstdaegs na Cartasoera op te gaen om met den Soesoehoenang over de aenstaende expeditie te ..oucheren file 2528, folio 314