Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Hoorn, Pieter van. We found 38 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 20, 1665 Rosolutiën [om d’Heeren Pieter Overwater en Pieter van Hoorn als arbiters te stellen tusschen de weduwe en kinderen van d’Hr. bailliuw van der Keer] file 2466, folio 30
Aug. 12, 1665 Brieff van den Coning van Bouton aen d’Hr. ontfanger generaal Pieter van Hoorn file 2466, folio 499-500
Sept. 29, 1665 [Jan Jansz. De Ruyter een weg aan te besteden van de brug voor het landt van d’Hr. Pieter van Hoorn tot het pavillioenvelt] file 2467, folio 645
Jan. 29, 1666 [Pieter van Hoorn te committeeren om de retourvloot te geleyden tot buyten Sunda’s engte] file 2469, folio 16
Jan. 30, 1666 d’Hr. Van Hoorn vertreckt met Bleyswijk om de retourschepen te convoyeren file 2469, folio 17
Feb. 2, 1666 Briefjen van d’Hr. Pieter van Hoorn van het jacht Blijswijck file 2469, folio 22
Feb. 11, 1666 Briefken van d’Hr. Pieter van Hoorn uyt de St. Nicolaas Bay file 2469, folio 24
Feb. 20, 1666 Bleyswijck uyt de Straet met d’Hr. Pieter van Hoorn file 2469, folio 27
March 1, 1666 [Joan Thijssen en Pieter van Hoorn hebben haer rapport gedaen aengaende het nieuwe packhuys] file 2469, folio 33
June 2, 1666 [Pieter van Hoorn te gebruycken tot ambasadeur aen den Coning van China met Constantijn Nobel als tweede van de commissie] file 2469, folio 144-145
July 2, 1666 [Instructie voor den heer Pieter van Hoorn] file 2469, folio 187
July 3, 1666 Pieter van Hoorn nae China met Vlaerdingen, Constantia, Blijswijck, Tijger en Alphen file 2469, folio 187-188
Dec. 4, 1666 Schrijven van d’Hr. Pieter van Hoorn [uyt Hocksieuw] file 2469, folio 376
Jan. 9, 1668 Victoria en Oyevaer van China met d’Hr. Pieter van Hoorn file 2471, folio 4
March 9, 1668 d’Hr. Pieter van Hoorn levert sijn rapport over nopende de ambassade naer China file 2471, folio 85-86
Nov. 27, 1668 d’Hr. Pieter van Hoorn president van schepenen file 2471, folio 412
Nov. 28, 1668 d’Ed. heer Pieter van Hoorn tot president van schepenen geïntroduceert file 2471, folio 412
Jan. 18, 1672 Resolutie om op de gevoeglijxste wijse d’Hr. Pieter van Hoorn te versoeken om met schepenen te overleggen de stats burghwallen te suyveren file 2475, folio 32-33
Jan. 29, 1672 d’Heer Pieter van Hoorns presentatie tot het Chormandelse gouvernement file 2475, folio 47
Jan. 30, 1672 Het versoeck van d’heer Van Hoorn en deliberatie wegens het Chormandelse gouvernement file 2475, folio 47