Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Westcust van Ceram. We found 125 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 28, 1679 d’Hr. secretaris Joan van Hoorn met de schepen het Wapen van Middelburgh, Mauritius en de Franse Peerl uyt de Straat Sunda terugh file 2485, folio 967
March 6, 1680 d’Ed. Joan van Hoorn tot absoluut secretaris deser vergadering gestelt met 150 guldens file 2486, folio 251
July 11, 1680 Brieffje van Bantam van den resident Willem Caef aen den Edele secretaris Joan van Hoorn file 2487, folio 936
Aug. 28, 1680 Mondelingh relaas van den Bantamsen resident Willem Caef aen den secretaris d’Ed. Joan van Hoorn gedaen tot zijn rapport van zijn wedervaren aldaer file 2487, folio 1141-1145
Sept. 22, 1680 In het Casteel Joan van Hoorn capitein file 2487, folio 1211
Oct. 29, 1680 Den Ed. secretaris Joan van Hoorn volgt met Compagnies papieren des avonts aghteraen file 2487, folio 1344
May 19, 1682 Translaat briefje van den Cheribonse sabandar Wiera Sasmita aan den heer Edele secretaris Joan van Hoorn geschreven file 2492, folio 1058-1060
July 16, 1682 Briefje van Mr. Jacob van Dam secretaris van schepenen van ontrent de Maronda aan de secretaris van Hooge Regeering Joan van Hoorn file 2493, folio 1461-1462
July 24, 1682 Briefje van den schipper van het jacht den Alexander van het eylant Hoorn in de Straat Sunda aan d’Hr. secretaris Joan van Hoorn geschreven per Buuren file 2493, folio 1505
Aug. 11, 1682 Den Ed. Joan van Hoorn secretaris van Haar Edelens tot extra ordinaris raat van Indië vercoren op approbatie der Heeren Mayores file 2493, folio 1650-1651
Aug. 28, 1682 Resolutie om den heer Joan van Hoorn als president van heemraden te introduceren file 2493, folio 1797
Sept. 2, 1682 En d’Hr. Joan van Hoorn in sijn plaatse weder geïntroduceert file 2493, folio 1834
Oct. 30, 1682 d’Hr. Joan van Hoorn tot president van weesmeesteren verkoren file 2494, folio 2102
Nov. 1, 1682 d’Hr. Joan van Hoorn van het presidentschap van heemraden ontslagen file 2494, folio 2164
Dec. 14, 1683 Den heeren extraordinair raden Marten Pit en Joan van Hoorn tot commissarissen van de verlossinge genomineert file 2495, folio 1141
Feb. 1, 1684 d’Heeren raden Martens Pit en Joan van Hoorn tot commissarissen van de mesnagie aangestelt file 2496, folio 112
Sept. 26, 1684 En den heer Joan van Hoorn als president daarvan met de beyde landdrosten en capitains der buyten forten, etcetera file 2497, folio 1095-1096
Oct. 24, 1684 De heeren Marten Pit en Joan van Hoorn tot commissarissen der verlossinge genomineert file 2497, folio 1168
Dec. 15, 1684 En de heeren Willem van Outhoorn en Joan van Hoorn gecommitteert tot het afhandelen der zaacken met deselve file 2497, folio 1404
Dec. 28, 1684 Conferentie gehouden met des Sousouhounanghs ambassadeurs door de gecommitterde heeren Willem van Outhoorn en Joan van Hoorn file 2497, folio 1469-1475