Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Heere, Gerrit de. We found 21 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 12, 1683 Briefje[285] van Bantam van den Edelen commandeur Tacq met de ondercoopman Gerrit de Heere per inlants vaertuygh file 2495, folio 567-568
Jan. 13, 1693 Dog Haar Eerw. gerecommandeert voor den coopman Gerrit de Heere een ander diacon te verkiesen file 2510, folio 47
Dec. 17, 1694 De fluyt Langewijk uyt Japan g’arriveert met den opperkoopman Gerrit de Heere en coopman Hendrik Gravia file 2513, folio 896
April 29, 1696 En den tweede oppercoopman Gerrit de Heere weder tot eerste oppercoopman file 2515, folio 318
Oct. 11, 1696 Afscheyt van den heeren Gerrit de Heere en Govert van Hoorn d’eerste g’eligeert gouverneur van Ceylon en d’andere van Malacca file 2516, folio 790
Oct. 13, 1696 Aanstellinge van de heer Gerrit de Heere als gouverneur van Ceylon file 2516, folio 793
Oct. 19, 1696 Den g’eligeert gouverneur van Ceylon de heer Gerrit de Heere ontfanghen …, in Rade van India ende nevens … in de originele brieven file 2516, folio 798
Oct. 20, 1696 Vertreck van de heer Gerrit de Heere over Malacca nae Ceylon met ’t jagt de Faam in conpagnie van ’t jagt Eemlant en ’t fluytje ’t Claverbladt file 2516, folio 810
Dec. 23, 1696 Meldende de verschijninge aldaer en ’t weder vertreck van d’Heer g’eligeert gouverneur van Ceylon Gerrit de Heere file 2516, folio 981
March 29, 1697 Meldende de behoude aankomste aldaer van den nieuwen gouverneur Gerrit de Heere file 2517, folio 253-254
May 11, 1697 Vertrek van ’t jagt de Coningh van Bantham nae Ceylon met een missive aan den gouverneur Gerrit de Heere ende den raad tot Colombo file 2517, folio 366
Aug. 4, 1697 Met een missive aan den gouverneur Gerrit de Heere en den raad tot Colombo file 2517, folio 590
Dec. 24, 1697 Verscheyninge van de fluyt Walenburg van Ceylon met den duplicaet missive van den gouverneur Gerrit de Heere en den raad tot Colombo file 2517, folio 943
Sept. 13, 1698 Met gemeen en secreet schrijvens aan den gouverneur Gerrit de Heere en den raad tot Colombo file 2518, folio 524-525
Sept. 24, 1698 En een ditto van den gouverneur Gerrit de Heere op Ceylon file 2518, folio 551-552
May 8, 1699 En een missive aan den gouverneur Gerrit de Heere en den raed tot Colombo file 2519, folio 323
July 20, 1701 ’t Schip d’Unie vertrekt na Ceylon met een missive aen de gouverneur Gerrit de Heere en raed file 2521, folio 355
Sept. 30, 1702 Met een missive van dese regeringe aan den heer gouverneur Gerrit de Heere en raad aldaer file 2523, folio 673
Dec. 28, 1702 Meldende het overlijden van de heer gouverenur Gerrit de Heere file 2523, folio 932
Feb. 14, 1703 Teneynde om Sijn Majesteyts droefheyt te betuygen over het afsterven van d’Hr. Gerrit de Heere file 2524, folio 58