Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Hasselaar, Pieter Cornelis. We found 10 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 7, 1756 Met eerstgemelte bodem is overgekomen den waterfiscaal Mr. Pieter Cornelis Hasselaar file 2586, folio 182
April 12, 1757 Beschrijving van de huwelijxvereeniging tussen de Heer Mr. Pieter Cornelis Hasselaar en jonkvrouwe Geertruyda Margaretha Mossel dogter van Zijn Excellentie den Heere Gouverneur Generaal file 2587, folio 55-57
April 24, 1757 Wanneer ook heden op een statieuse wijse het huwelijk van den Heer Pieter Cornelis Hasselaar met den WelEdele jonkvrouw Geertruyda Margaretha Mossel voltrokken werd file 2587, folio 65-75
May 3, 1757 De nieuw g’eligeert resident van Cheribon de Edele Mr. Pieter Cornelis Hasselaar vertrekt in geselschap van de heer Raad Extra-ordinaris Joan Andries Baron van Hohendorff met ’t schip de Admiraal de Ruyter na derwaarts file 2587, folio 77-78
May 1, 1758 Zijn Excellentie revereteerd van het eyland Edam in geselschap van de heeren Nicolaas Hartingh en Pieter Cornelis Hasselaar file 2588, folio 56-57
July 6, 1759 Alwaar Amerongen met Cheribons resident Mr. Pieter Cornelis Hasselaar arriveert file 2589, folio 66
March 24, 1760 Vertrek van de heer Pieter Cornelis Hasselaar na desselfs residentie file 2590, folio 11
July 23, 1770 Bekendmaking in Raade van India aan commissarissen van de Bank Courant en Bank van Leening van de electie van den heer Raad Extra-ordinair Pieter Cornelis Hasselaar tot directeur derzelver file 2597, folio 126-127
Nov. 4, 1771 Plegtige voorstelling der heeren Raaden Extra-ordinair Pieter Cornelis Hasselaar en Johannes Vos tot admiraals der retourvloot file 2598, folio 139-145
Nov. 4, 1771 [Ceremonieel voor de rheede bij ’t vertrek van de heeren Raaden Extra-ordinair Mr. Pieter Cornelis Hasselaar en Johannes Vos file 2598, folio 146-148