Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Hartsink, Willem. We found 17 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 11, 1687 Per ’t vaartuyg van den Chinees Tso-tsanco van Macassaar secrete en gemene missive[25] van de heer president Willem Hartsinck nevens den raet file 2502, folio 375
July 18, 1687 ’t Schip America van Macasser over Japara met een missive van de heer president Willem Hartsinck en Raad file 2502, folio 492
July 29, 1687 Ditto van den president Willem Hartsinck en Raad tot Macassar file 2502, folio 551
April 6, 1694 En den gewesen president van Macassar Willem Hartsink in sijne plaatse vercoren file 2512, folio 292
April 25, 1694 d’E. Willem Hartsink vercoren tot gouverneur van Macassar file 2512, folio 322
May 4, 1694 Besluyt om de heer Willem Hartsink ten eersten te laten vertrecken file 2512, folio 360
June 8, 1694 De Visserije na Macassar aangelegt tot transport van de heer Willem Hartsink file 2513, folio 433
June 24, 1694 Afscheydmaal van den geëligeert gouverneur van Macassar Willem Hartsink file 2513, folio 462
July 17, 1694 Voorstellinge van den E. Willem Hartsink als gouverneur van Macassar file 2513, folio 525
July 20, 1694 Den g’eligeert gouverneur van Macassar d’Edele Willem Hartsink laat Zijn Edelheyt weten door sijn indispositie nog niet te konnen vertrecken file 2513, folio 535
July 25, 1694 Besluyt om de schepen de Visserije en Zillida sonder den E. Willem Hartsink na Macassar te laten vertrecken file 2513, folio 539
July 26, 1694 Besluyt om den E. Willem Hartsink te laten aanleggen dat van de reyse na Macasser is geëxcuseert en sijn commissie en acte van gouverneur weer ingetrocken wert file 2513, folio 539-540
July 27, 1694 En een nader briefje[209] van heden tot advijs van ’t overblijven van den Edele Willem Hartsink file 2513, folio 541
Aug. 10, 1694 d’E. Isaac van Thije vercoren tot gouverneur van Macassar in stede van den E. Willem Hartsink file 2513, folio 570-571
Sept. 18, 1694 Met notificatie van de aanstellinge van den E. Isaac van Thije tot gouverneur van Macasser in stede van den E. Willem Hartsink file 2513, folio 648-649
Jan. 31, 1695 d’E. Willem Hartsink gewesen president op Macassar overleden file 2514, folio 99
Feb. 1, 1695 Het lijk van den E. Willem Hartsinck ter aerden bestelt file 2514, folio 107-108