Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Hartsinck. We found 110 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Oct. 9, 1659 [Hartsinck en Vlamingh komen van Noortwijck en rapporteren over het maken van een dam in de Groote Rivier] file 2460, folio 357
Jan. 25, 1675 Aan de poort Uytregt een capiteyn te weten Hartsinck geleght file 2478, folio 136-137
May 3, 1678 Vertreck van de capiteinen Hartsinck en Muller na boven in ’t land file 2482, folio 264
May 8, 1678 Een Nederlands sergeant en 4 militairen uyt den optogt terugge met schrijven van den capiteins Hartsinck en Muller file 2482, folio 290-291
May 17, 1678 Mondelinge tijdinge van de afcomste van ruym 60 Nederlandse impotenten uyt het volcq onder capiteins Hartsinck en Muller opgesonden file 2482, folio 336
May 18, 1678 Schrijven van de capiteinen Hartsinck en Muller file 2482, folio 338-340
May 23, 1678 Mondelinge tijdinge van den capiteinen Hartsinck en Muller file 2482, folio 346
Nov. 13, 1678 Schrijven per de Javanen nae het hoge gebergte tot Passir Alangh aan den capitein Hartsinck en lieutenant Hendrik van den Eeden tot Tanjongpoura file 2483, folio 1030
Nov. 14, 1678 Behelsende dat de Bantamse stroopers onder capitein Hartsinck geslagen waeren file 2483, folio 1032
Nov. 14, 1678 Den lieuternant Willem Taelbeecq met 60 militairen tot adsistentie van capitein Hartsinck na Passir Alangh en Tanjongpoura file 2483, folio 1032
Nov. 20, 1678 Schrijven met 2 soldaten en Javanen over landt aan den Edele Hartsinck en Joncker mitsgaders den lieutenant Hendrik van den Eeden tot Tanjongpoura file 2483, folio 1072-1073
Nov. 26, 1678 De Balyers van Goedoegoedoe gecomen keeren weder nae huys met schrijven van den capiteyn Hartsinck file 2483, folio 1091-1093
Nov. 27, 1678 Per seker sergeant der Balyers schrijven van de capiteinen Hartsinck en Joncker uyt Goedoegoedoe en van Tanjongpoura mede file 2483, folio 1097-1098
Nov. 28, 1678 Item van den capiteinen Hartsinck en Joncker uyt Goedoegoedoe file 2483, folio 1102-1103
Nov. 29, 1678 Drie Compagnies vaertuygen met 6 lasten rijs na Tanjongpoura benevens een brieffken aan den capiteyn Hartsinck file 2483, folio 1107-1109
Dec. 7, 1678 Per eenige soldaten over landt schrijven van den capiteynen Hartsinck en Joncker uyt Goedoegoedoe file 2483, folio 1148-1149
Dec. 7, 1678 Translaet briefken van gemelte Tommagon Wiera Angong Angong aan d’Ed. capiteyn Willem Hartsinck file 2483, folio 1150-1151
Dec. 11, 1678 En van den capiteynen Hartsinck en Joncker uyt Goedoegoedoe file 2483, folio 1158-1159
Dec. 20, 1678 De capiteynen Hartsinck en Joncker over Tanjongpoura van Goedoegoedoe te lande terugge file 2483, folio 1181-1182
Dec. 20, 1678 Translaat briefken door Keey Maes Naya Doeta uyt Bantar Jaty aen den capiteyn Hartsinck file 2483, folio 1182-1183