Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.

Date Description Archive Reference
May 22, 1674 Ende overdien was ook een brief van den koopman Dirk de Haas tot Jambi, met tijdinge van de invasie der Johoresen aldaer file 2477, folio 156
Sept. 1, 1674 Het jagt Muyden van Jambi met den gewesen resident Dirk de Haas en gesanten van den Sulthan file 2477, folio 270
June 9, 1676 ...stelt file 2480, folio 190
June 10, 1676 ...steyn naa Japan met d’E. Dirk de Haas file 2480, folio 193-195
Jan. 17, 1681 Te persisteren bij resolutie wegens de electie van den Edele Dirk de Haas tot diacon file 2488, folio 71
June 4, 1684 Berigt wegens de gehoude discourse met Mr. Jan Englisch voor d’Edele Dirk de Haas file 2496, folio 633-637
Feb. 22, 1687 De heer Dirk de Haas door den heeren Raden van Indiën Willem van Outhoorn en Gerard de Beveren als gouverneur van Amboina op ’t jagt Sumatra geauthoriseert file 2502, folio 80
June 4, 1687 Het jagt Sint Martensdijk van Amboina met een originele missive[16] van de heeren gouverneur Robbert Padbrugge en Dirk de Haas benevens den raad file 2502, folio 367
June 22, 1687 ’t Jagt Sint Nicolaas na Amboina over Japara met een originele missive[47] aan de heeren gouverneur Robbert Padbrugge en Dirk de Haas en raad file 2502, folio 398-399
July 29, 1687 ’t Schip den Hollandse Thuyn van Amboina over Macassar, missive van den heer gouverneur Robert Padbrugge, Dirk de Haas en raad file 2502, folio 551
Sept. 1, 1687 Missive van Zijn Edele mitsgaders desselfs successeur Dirk de Haas en raad in Amboina file 2502, folio 668
Sept. 21, 1687 Per ’t vaartuyg van den Ambonsen vrijburger Jan de Ruyter briefje van den Edele gouverneur Dirk de Haas en raad file 2502, folio 730-731
Sept. 27, 1687 Per Chinees vaartuyg van Amboina briefje van de heer gouverneur Dirck de Haas en raad file 2502, folio 747
Oct. 12, 1687 ’t Jagt Saint Nicolaas van Amboina met schrijven van de heer gouverneur Dirk de Haas en raad file 2502, folio 798
Oct. 16, 1687 Van Amboina met de sloep van den borger Jochum Engel een briefje van de heer gouverneur Dirk de Haas en raad file 2502, folio 813
Oct. 25, 1687 Missive van de heer gouverneur Dirk de Haas en raad file 2502, folio 826
May 25, 1688 Per Chinees vaartuygh van Amboina een missive[269] van den heer gouverneur Dirck de Haas en raad file 2503, folio 227
March 17, 1693 Reeckening van de middelen der diaconye door de heer raad ordinaris Dirk de Haas in Rade van India overgegeven file 2510, folio 281-282
April 30, 1694 De heeren Dirk de Haas, Wouter Valkonier, en Willem van Wijngaarden gecommitteert om met de Jambise gesanten te confereren file 2512, folio 327
Dec. 6, 1697 d’Heeren raden ordinaris Dirk de Haas en Abraham van Riebeek gecommitteert tot de conferentie met de gesanten van Bony, Goa en Soping file 2517, folio 909