Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Haas, Dirck de. We found 16 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 5, 1677 Briefje van de Experiment van het Japanse opperhoofd d’Ed. heer Dirck de Haas van Poulo Timaon file 2481, folio 598
Dec. 5, 1677 De fluyt Janskercke van Poulo Timaon met d’Ed. heer Dirck de Haas uyt Japan file 2481, folio 598
Dec. 2, 1679 d’Ed. Dirck de Haas met het schip het Huys te Merwede uyt Japan file 2485, folio 911
Jan. 30, 1682 d’Ed. Dirck de Haas tot commissaris van Macassar aangestelt file 2491, folio 112
Jan. 30, 1682 Resolutie wegens den oppercoopman Marten Roos en de weygeringe van den Edele Dirck de Haas van het commissarisschap na Macassar file 2491, folio 113-114
Feb. 2, 1682 De gagie van den Edele Dirck de Haas mits het non aanvaarden van de Macassaerse commissie afgeschreven file 2491, folio 189-190
April 3, 1682 d’Ed. Dirck de Haas van het diaconschap ontslagen file 2492, folio 771
June 15, 1684 Item[205] nogh door den Edele Dirck de Haas file 2496, folio 702-706
April 20, 1687 Item van de heer gedesigneert gouverneur van Amboina Dirck de Haas file 2502, folio 267
Jan. 21, 1688 Missive[102] aan de heer gouverneur Dirck de Haas en raad in ’t casteel Victoria file 2503, folio 36
March 3, 1688 Missive[146] aan d’Hr. gouverneur Dirck de Haas en raad aldaar file 2503, folio 85
Dec. 3, 1688 Alsmede een briefje aan de Hr. gouverneur Dirck de Haas en raad in Amboina file 2503, folio 559
Jan. 29, 1690 Missive[199] aen de heer gouverneur en commissaris Dirck de Haas benevens den raed in Amboina file 2506, folio 35
Oct. 12, 1691 Besluyt om de nog niet voorgestelde Inlandse officieren door den colonel de Hr. Dirck de Haas voor hare wagten te doen voorstellen file 2507, folio 475
Feb. 15, 1693 De heer raad extraordinaris Abraham van Riebeek wert in Rade van India met zijn becomen qualiteyt van raad ordinaris gefeliciteert en naast de Heer ordinaris raad Dirck de Haas sitplaatse aangewesen file 2510, folio 165
June 19, 1693 De heeren raden Dirck de Haas, Joan van Leenen en Wouter Valckenier gecommitteert om met de aanwesende Palimbangse gesanten te confereren file 2511, folio 528