Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Haan, Mattheus de. We found 23 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 2, 1694 En daartoe weder vercoren den ondercoopman Mattheus de Haan file 2512, folio 97
Aug. 20, 1696 En Mattheus de Haan tot 2e opperkoopman des Casteels aangestelt file 2516, folio 670
March 11, 1698 Den tweeden oppercoopman deses Casteels Mattheus de Haan tot eerste opgetreden file 2518, folio 185
Aug. 22, 1702 d’E. Mattheus de Haan, out secretaris van Haer Edelens, de gagie van f. 150 ter maand sedert den 20e augusto 1699 te laten goet doen file 2523, folio 577
April 1, 1704 Den oud secretaris van Haar Edele de heer Mattheus de Haan in den Raad van Justitie te assumeeren file 2525, folio 173
July 28, 1704 Besluyt om de heeren Willem de Rhoo, Hendrick Swaardecroon en Mattheus de Haan in Rade van India te assumeeren file 2525, folio 403
Aug. 1, 1704 De heeren Hendrick Swaardecroon en Mattheus de Haan nemen voor de eerste maal cessie in Haar Edelens vergaderinge file 2525, folio 419-420
Jan. 25, 1707 Sekere conferentie door sijn Edelheyd en de heer Mattheus de Haan met de Maccassaarse gesant Dain Bourana gehouden file 2530, folio 52
Dec. 22, 1708 De heere Abraham van Riebeek tot gouverneur generaal en Abraham Douglas tot directeur generaal ; item de heer Bernard Phoonsen tot ordinaris en d’E. Mattheus de Haan tot extra ordinaris raden aangestelt file 2532, folio 760
Jan. 8, 1709 Zijn Edelheyt send ter secretary ’t rapport door de heeren Cornelis Chasteleyn en Mattheus de Haan wegens de gehoudene conferentie met de Ternaatse rijxbestierder file 2533, folio 7
July 3, 1714 De heer Mattheus de Haan commissaris in kerkenrade en de heer Theodorus de Haese tot commissaris van het kleyn zegel aangestelt file 2541, folio 722-723
Jan. 21, 1717 Begraffenis van vrouw Catharina Lurelius huysvouw van den ordinaris Raad van India den heer Mattheus de Haan file 2545, folio 26-30
Dec. 14, 1720 De heeren Mattheus de Haan en Joan Cornelis d’Abling hebben met de gesanten van de koningen van Goa en Bouton en soo ook van den Panembahan tot Banjarmassing in conferentie geweest file 2551, folio 840
April 15, 1722 En den Edelen heer Ordinaris Raad en President der Schepenen Mattheus de Haan in sijn Edelheyts plaats provisionelijk aangesteld file 2554, folio 264-265
Dec. 30, 1722 Conferentie tusschen de heer Mattheus de Haan en Joan Adriaan Crudop en de gesanten van Bony en Mangindanao file 2554, folio 884
May 11, 1724 Insertie van dat aan de heer Directeur Generaal Mattheus de Haan file 2556, folio 212
July 8, 1725 Derwelke onder andere behelsen ’t ontslag van zijn Edelheid [Hendrick Zwaardecroon] en aanstelling van zijn Edeles successeur [Mattheus de Haan] file 2558, folio 362
July 10, 1725 De Directeur Generaal Mattheus de Haan resolveert tot de acceptatie van ’t generale gouvernement file 2558, folio 364
Aug. 7, 1725 Ceremonieel bij de introductie van den nieuwen Heere Gouverneur Generaal Mattheus de Haan geobserveerd file 2558, folio 436-447
Oct. 14, 1728 Verjaardag van den heer Gouverneur Generaal Mattheus de Haan file 2561, folio 590-591