Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Groot, Ferdinand de. We found 11 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 23, 1702 Ferdinand de Groot tot opperhooft van Japan aangestelt file 2522, folio 316
June 26, 1702 ’t Nieuw verkoren opperhoofd van Japan d’E. Ferdinand de Groot ter rheede voorgestelt file 2522, folio 430
July 2, 1703 Vertrek van de schepen d’Ellemeet en Kiefhoeck na Japan met gemeen en secreet schrijvens aan d’opperhoofden Ferdinand de Groot en Gideon Tant file 2524, folio 263
Dec. 15, 1703 Arrivement van d’Edele Ferdinand de Groot uyt Japan met het schip Brandenburg file 2524, folio 547
June 25, 1704 d’Edele Ferdinand de Groot werd als opperhooft over ’s Compagnies handel in Japan te deser rheede voorgestelt file 2525, folio 319
June 24, 1706 Den oppercoopman Ferdinand de Groot als opperhooft van Japan te deser rheede voorgesteld file 2528, folio 304
June 26, 1706 ’t Opperhooft van Japan Ferdinand de Groot nevens desselfs tweede Boonen, item d’overheden van de fluyten Bredenhoff en Sloten erlangen hun afscheyd file 2528, folio 310
Dec. 21, 1706 Met een briefje van gemelte opperhooft en desselfs vervanger d’E. Ferdinand de Groot file 2529, folio 633
Dec. 6, 1707 Retour van de patchiallang de Coffyboom van Poulo Timaon met een briefje van het Japans opperhoofd Ferdinand de Groot uyt het schip Suyderburg geschreven file 2531, folio 865
Dec. 22, 1707 Het welkomstmaal van de heer Ferdinand de Groot en den commandeur Govert Cnol, gehouden file 2531, folio 905
Oct. 10, 1719 Lijkstatie van den Hr. Extraordinaris Raad van India Ferdinand de Groot file 2549, folio 706-712