Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Goens, Rijklofs van. We found 11 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 5, 1685 De heeren raden Cornelis van Quaalbergh en Joan van Hoorn naar Onrust en sonder den heer Rijklofs van Goens te vernemen terugge file 2498, folio 173
July 15, 1685 Briefje[232] van d’heer Rijklofs van Goens ordinaris Raad van India uyt de Straat Sunda file 2498, folio 541
July 17, 1685 Aan land kominge en inhalinge van d’heer ordinaris Raad van India Rijcklofs van Goens file 2498, folio 545
Sept. 4, 1685 De heer Rijklofs van Goens neemt voor de eerste maal sessie in Rade van India file 2499, folio 752
Nov. 6, 1685 d’Heeren Rijklofs van Goens en Marten Pit tot de examinatie van ’t senden der schepen over Cormandel en Bengalen na ’t vaderlant gecommitteert file 2499, folio 897
Dec. 28, 1685 En d’overgeleverde consideratiën van de heeren Rijklofs van Goens en Marten Pit over de besendingen van Cormandel en Bengale na ’t patria file 2499, folio 1042
Feb. 8, 1686 En ’t advys der heeren Rijklofs van Goens en Laurens Pit over de besendingen van Ceylon na ’t patria de Heren Majores toe te senden file 2500, folio 112-113
April 17, 1686 De heeren Willem van Outhoorn, Rijklofs van Goens, Laurens Pit en Quaalbergh tot opperwijkmeesters deser binnen en buyten stad vercooren file 2500, folio 465-466
June 10, 1686 De verkiesing van een president van Schepenen in plaats van de heer Rijklofs van Goens uytgestelt file 2501, folio 803
June 25, 1686 De heer Rijklofs van Goens toegestaan een sloot van sijn tuyn tot in de stadsgraft te graven file 2501, folio 847
March 3, 1693 Besluyt om seker vercogt stuckje thuynland aan de oostzijde deses Casteels naast de gewesen thuyn van de heer Rijckloff van Goens door heemraden van den incoper te laten overnemen file 2510, folio 235-236