Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Duyn, Cornelis van der. We found 25 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 22, 1679 d’Ed. Cornelis van der Duyn tot schepen en Albert de Reus tot buytenregent van het Lazarushuys vercoren file 2485, folio 699
Dec. 22, 1679 Den oppercoopman Cornelis van der Duyn 100 guldens ter maent toegelegt file 2485, folio 944
Dec. 24, 1679 d’Ed. commandeur Jacob Lobs en d’oppercooplieden Cornelis van der Duyn en Jacobus de Gheyn met Voorhout en Roemerswael na Ternaten file 2485, folio 956-956
Oct. 18, 1680 Het jaght de Sampson uyt Ternaten met de oppercoopman Cornelis van der Duyn over Bouton en Japara file 2487, folio 1302
Nov. 4, 1680 Overgeleverde rapport door de gecommitteerdens d’Ed. mayoor St. Martin, Cornelis van der Duyn en Jacobus de Gheyn wegens de drie Ternataensche ostagiers Prins Alam, capitein Laut Rety en Marsaoly file 2487, folio 1389-1393
Sept. 22, 1684 Den oppercoopman Cornelis van der Duyn tot Jaffanapatnam file 2497, folio 1086
Oct. 27, 1684 Item den commandeur Cornelis van der Duyn 130 guldens ter maent toegelegt file 2497, folio 1169
Nov. 6, 1684 ’t Schip de Schelde na Cormandel over Malacca met den Edele Cornelis van der Duyn gedestineert commandeur voor Jaffanapatnam file 2497, folio 1227
Aug. 30, 1686 Insgelijx[272] van d’Edelen commandeur Cornelis van der Duyn tot Jaffanapatnam file 2501, folio 1047
Aug. 25, 1689 Item[484] van den commandeur Cornelis van der Duyn en raad tot Jaffnapatnam file 2505, folio 594
Nov. 23, 1690 Per patsjallang een briefje uyt de Straet Sunda van den commandeur Cornelis van der Duyn komende met Schoondijke van Chormandel file 2506, folio 552
Nov. 26, 1690 Den commandeur Cornelis van der Duyn verschijnt van het schip Schoondijke aen lant met verscheyde brieven[2] file 2506, folio 559
Dec. 7, 1690 En soo mede het versoek van den commandeur Cornelis van der Duyn om restitutie van eenige tekort genotene provisiën file 2506, folio 585
Dec. 21, 1691 d’E. Cornelis van der Duyn vercoren tot gouverneur van Ternaten file 2507, folio 571
Jan. 4, 1692 Het jaght Gaasperdam aangelegt nae Ternaten om den nieuwen gouverneur Cornelis van der Duyn derwaarts over te voeren file 2508, folio 7
Feb. 6, 1692 Afscheydmael van den gouverneur van Ternaten Cornelis van der Duyn file 2508, folio 78
Feb. 9, 1692 Den E. Cornelis van der Duyn als gouverneur van Ternaten door de heer gouverneur generael op het jaght Gaesperdam voorgestelt ofte geauthoriseert file 2508, folio 82
Feb. 11, 1692 Vertreck van de E. Cornelis van der Duyn voor gouverneur naer Ternaten met het jaght Gaasperdam file 2508, folio 83
Oct. 20, 1694 ’t Fluytje de Bril uyt Amboina met een missive[299] van den raed extraordinairis en gouverneur Nicolaes Schagen en raet, mitsgaders een ditto[300] uyt Ternaten van den gouverneur Cornelis van der Duyn en Raed file 2513, folio 695-697
Oct. 31, 1694 Missive[310] uyt Ternate van den gouverneur Cornelis van der Duyn en raed aldaer file 2513, folio 713-715