Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.

Date Description Archive Reference
Dec. 24, 1695 ’t Jagt Boswijk uyt Bengale met den oppercoopman Abraham Douglas file 2514, folio 747
June 12, 1696 ’t Fluytje ’t Claverbladt nae Malacca met den nieuw aangestelden seconde van dat gouvernement Abraham Douglas file 2516, folio 446
Dec. 15, 1700 Aancomste van de chialoup Houtsnip van Malacca met den Ed. Abraham Douglas file 2520, folio 670
Dec. 19, 1702 Arrivement van de fluyt Berkenrode uyt Japan met het gewesen opperhooft d’Hr. raad extraordinaris van India Abraham Douglas file 2523, folio 911
Dec. 22, 1702 De heer Abraham Douglas na aflegginge van den eed cessie in Rade van India verleent file 2523, folio 925
July 2, 1705 En de heeren extraordinare raden Abraham Douglas en Van Rijn te committeren en Zijn Ed. aan het jagt de Bije te conduiseren file 2527, folio 581
July 4, 1705 De heeren Abraham Douglas en Van Rijn retourneeren van het jagt de Bije en maken Zijn Edelheyt het conduiseeren van gemelte heer De Wilde bekent file 2527, folio 587
July 25, 1705 Mitsgaders de heer Harman de Wilde, Abraham Douglas en Pieter de Vos tot ordinaris file 2527, folio 645
Aug. 14, 1705 De heer Abraham Douglas tot commissaris van het kleyn zegel aangestelt file 2527, folio 723
Nov. 18, 1707 De heeren Abraham Douglas en Bernard Phoonsen tot commissaris politicus en president van Heemraden verkoren file 2531, folio 812-813
Nov. 26, 1707 En het sevende aan de heer abraham douglas file 2531, folio 834
June 7, 1708 De heer Abraham Douglas president van heemraden file 2532, folio 334
June 12, 1708 De heer Abraham Douglas wert als president van heemraden de leden voorgestelt en legt den eed daartoe af file 2532, folio 349
Dec. 22, 1708 De heere Abraham van Riebeek tot gouverneur generaal en Abraham Douglas tot directeur generaal ; item de heer Bernard Phoonsen tot ordinaris en d’E. Mattheus de Haan tot extra ordinaris raden aangestelt file 2532, folio 760
Oct. 30, 1709 De heer Ordinaris Raad Abraham Douglas neemd sessie als directeur generaal file 2533, folio 583
June 27, 1710 Translaat als boven aan den heer Directeur Generaal Abraham Douglas file 2534, folio 330
Aug. 19, 1714 De Hr. Directeur Generaal Abraham Douglas van Edam weder gekomen file 2541, folio 881
Oct. 30, 1715 Vertrek en uytgeleyde van den directeur generaal Abraham Douglas file 2542, folio 935-937
Nov. 11, 1715 De Zuykermolen van de retourschepen met een briefje van de heer Abraham Douglas file 2542, folio 985