Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Coops, Cornelis. We found 22 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 27, 1678 Briefje van den stuurman Cornelis Coops uyt Cheribon aan d’Hr. Speelman file 2482, folio 245-246
May 4, 1678 Schrijven van den stuurman Cornelis Coops uyt Cheribon aan d’Hr. directeur generaal Cornelis Speelman file 2482, folio 266
July 26, 1683 Resolutie wegens den gecondemneerden stierman Cornelis Coops over nagel dieverije file 2495, folio 751
July 27, 1683 Resolutie wegens den stierman Cornelis Coops om de executie te doen surcheren file 2495, folio 752
March 2, 1684 Den stierman Cornelis Coops en andere nageldieven van de publicque straffe op ’t schavot gepardonneert file 2496, folio 264
Dec. 18, 1685 En den gebannen opperstierman Cornelis Coops toegestaen van Banda terug te comen file 2499, folio 1010-1011
May 10, 1687 Ditto aan stierman Cornelis Coops tot Toulongbauwa file 2502, folio 292
May 12, 1687 Soo mede een briefje van den stierman Cornelis Coops ende verdere posthouderen tot Lampong file 2502, folio 297
June 11, 1687 Item[24] van den stierman Cornelis Coops en verdere overheden over de besettelingen in de revier Toelongbauwa file 2502, folio 375
June 17, 1687 Mitsgaders een ditto[39] van den stierman Cornelis Coops en verdere posthouderen tot Lampon file 2502, folio 387
June 27, 1687 Item aan den stierman Cornelis Coops en verdere hoofden tot Toelongbauwa file 2502, folio 415
July 4, 1687 Den opperstierman Cornelis Coops met zijn onderhebbend vlootje van Lampongnaar Jamby te laten opbreken file 2502, folio 454
July 16, 1687 Per de chialoup Cheribon van Lampon over Bantam briefje van den stierman Cornelis Coops en verdere hoofden in de besetting van Lampon file 2502, folio 490
Aug. 3, 1687 Per Compagnies pantchiallang de Stompneus van Lampon met een briefje van den stierman Cornelis Coops aan Haar Edelens file 2502, folio 586-587
July 22, 1692 Idem[128] van Macassar van den president Francoys Prins en raat per den burger Cornelis Coops file 2509, folio 517
July 19, 1701 Cornelis Coops na ’t gebergte te senden om de constitutie der Groote Rivier op te nemen file 2521, folio 353
Sept. 4, 1705 Het fluytje de Haas met den baas caartenmaker Cornelis Coops te senden na de Straat ten eynde als hiernevens file 2527, folio 783
Sept. 14, 1705 En den baas kaartenmaker Cornelis Coops vertrekt met het fluytken de Haas na derwaarts, medenemende een memoritje tot zijn narigt file 2527, folio 812-813
Nov. 8, 1705 De fluyte de Haas met de baas caartenmaker Cornelis Coops en de boot de Sterre retourneren uyt de Straat Zunda file 2527, folio 988-989
Dec. 2, 1705 ’t Rapport van den baas caartenmaker Cornelis Coops wegens zijn verrigtinge in de togt na de Straat Sunda ter generale secretarye ontfangen file 2527, folio 1043-1044