Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Comans, Dirck. We found 16 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 9, 1677 d’Hr. Dirck Comans tweede van het comptoir Toncquin file 2481, folio 143
Feb. 28, 1681 Revisie van een proces tusschen den equipagiemeester Jacob de Geus en en den ondercoopman Dirck Comans toegestaan file 2488, folio 283
Oct. 30, 1685 Den jongst vercooren seconde van Malacca Dirck Comans tot oppercoopman met 80 guldens geadvanceerd file 2499, folio 862
Oct. 9, 1691 En Dirck Comans twede op Malacca tot boekhouder generaal alhier file 2507, folio 471
Nov. 21, 1691 Den E. Dirck Comans tot Malacca het gouvernement als pl. gesaghebber tot nader ordre aanbevolen file 2507, folio 542
July 21, 1692 Den borger Theunis van Cleeff van Malacca met een briefje[125] van den gesaghebber Dirck Comans file 2509, folio 516
Oct. 5, 1692 Den burger Claas Boys van Malacca met een origineele missive[225] van den gesaghebber Dirck Comans en raat file 2509, folio 690
Oct. 12, 1692 ’t Jagtje de Grijpvogel van Malacca met een briefje[230] van den gesahebber Dirck Comans file 2509, folio 694
Nov. 20, 1692 Arrivement van ’t jagtje de Blaauwenberg van Malacca met den E. Dirck Comans om alhier de generale boeken waer te nemen file 2509, folio 798
June 9, 1693 d’Edele Dirck Comans, Cornelis van Outhoorn, Joan Scholten en Adriaan Pijck gecommitteert tot het nasien en vereffenen der boedelreecquening tusschen de erfgenamen van de heer generaal Cornelis Speelman zaliger en d’E. Compagnie file 2510, folio 498
Sept. 25, 1693 Den tweden oppercoopman Claas Alebos en den boekhouder generaal de heer Dirck Comans toegeleght de gagie tot hare bedieningen staande file 2511, folio 784
June 20, 1703 Aankomste van het schip Westhoven van Cormandel met een missive van den gouverneur Dirck Comans en raad file 2524, folio 234
July 6, 1703 Benevens een missive aan den presenten en g’eligeerden gouverneur Dirck Comans en Joannes van Steeland mitsgaders den raad aldaar file 2524, folio 273
March 20, 1704 Met een originele missive van den gouverneur Dirck Comans en raad tot Nagapatnam file 2525, folio 151
Dec. 21, 1705 ’t Schip Dregterland arriveert van Cormandel met den raad extraordinairis Dirck Comans file 2527, folio 1099
Dec. 22, 1705 Den raad extraordinairis d’Hr. Dirck Comans legt den eed af en werd sijne sitplaats in rade aangewezen file 2527, folio 1105