Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Coin, Joan. We found 28 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 5, 1704 Den constapel mayor Joan Coin tot gesaghebber van Chirbon verkoren file 2525, folio 797
Dec. 9, 1704 Ter vergaderinge van Haar Edelens verstaan de chialoupen d’Elisabeth en Geregtigheyt tot transport van den nieuwen gesaghebber Jan Coin naar Chirbon te gebruyken file 2525, folio 806
June 12, 1705 Met terugkerende brievdrager van Panambahan Cheribon een briefken aan den E. Joan Coin en raad afgevaardigt file 2527, folio 484
June 17, 1705 Item een brievken van d’Edele Joan Coin en raad tot Indramayoe geschreven file 2527, folio 508
July 2, 1705 Per Inlands vaartuygh een missive van den gesaghebber Joan Coin tot Cheribon file 2527, folio 578
July 2, 1705 Vertrek van de patchialling de Papegay en Pittoor tot afhaalen van 4 houtvlotten met een brievje aan den gesaghebber Joan Coin en raad file 2527, folio 580
July 7, 1705 Een brievje van den gesaghebber Joan Coin en raad tot Cheribon file 2527, folio 601
July 8, 1705 Medenemende een memorie t’sijner narigt en een briev aan den gesaghebber Joan Coin en raad file 2527, folio 610
July 15, 1705 En twee brievjes van den gesaghebber Joan Coin en vaandrig Theunis Helderman file 2527, folio 621-622
July 24, 1705 Een brievje van den gesaghebber Joan Coin en raad tot Cheribon file 2527, folio 638
July 24, 1705 Tot afhaal van 4 houtvlotten de patschiallings de Papegaay en Pittoor met een brievje aan de gesaghebber Joan Coin en raad gedepecheert file 2527, folio 639-640
Aug. 9, 1705 Item schrijvens van den E. Joan Coin en assistent Jan Rombouts file 2527, folio 697
Aug. 14, 1705 Van gemelte Cheribon ontfangt men per vissersvaartuygh een brievken van den E. Joan Coin file 2527, folio 708
Aug. 23, 1705 En schrijvens van den E. Joan Coin en raad aan dese regeringe file 2527, folio 744
Aug. 27, 1705 Per vissersvaartuygh schrijvens van d’E. Joan Coin en raad tot Sirrebon mitsgaders van Theunis Helderman uyt Pamotan ontfangen file 2527, folio 756
Aug. 28, 1705 Medenemende een brievje deser regeringe voor den E. Joan Coin en raad file 2527, folio 764
Aug. 31, 1705 ’t Fluytje de Haas arriveert van Cheribon met schrijvens van d’E. Joan Coin en raad file 2527, folio 768
Sept. 5, 1705 Brievje van Cheribon van d’E. Joan Coin en raad file 2527, folio 784
Sept. 8, 1705 Per teruggaande brievdrager van Pangeran Depatty Cheribon een brievje aan den E. Joan Coin en raad gedepecheert file 2527, folio 795
Sept. 13, 1705 Per de boot het Vuur een briefje van den Edele Joan Coin en raad tot Sirrebon file 2527, folio 809