Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Cloon, Dirk van. We found 12 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Oct. 15, 1720 Ses schepen werden onder den aangestelde Cormandelse secunde Dirk van Cloon over Malacca en Bengale en Cormandel gedepescheert file 2551, folio 643
July 28, 1725 Waaronder ook een brief van den gouverneur tot Nagapatnam Mr. Dirk van Cloon file 2558, folio 394
Aug. 6, 1725 Van den extra ordinaris raad en gouverneur Mr. Dirk van Cloon komt schrijvens van Cormandel per Thienhoven file 2558, folio 434
Aug. 3, 1730 Briefje van de heer Raad Ordinair Dirk van Cloon uyt de Straat Sunda file 2564, folio 603-604
Aug. 7, 1730 De heer Dirk van Cloon ingehaalt file 2564, folio 610-611
Sept. 14, 1730 Afscheyd en welkomstmaal voor de thuysvaarders en de heer Dirk van Cloon van Cormandel gegeven file 2564, folio 704
July 24, 1732 Publicque voorstelling en authorisatie van den heere Mr. Dirk van Cloon tot gouveneur generaal van Nederlands India file 2566, folio 491-504
Jan. 1, 1735 Den heere Gouverneur Generaal Mr. Dirk van Cloon werd met den aanvang van desen jaere vergelukt file 2567, folio 1-3
March 10, 1735 Zijn Edelheyt Mr. Dirk van Cloon in den Heere ontslapen file 2567, folio 152-153
March 14, 1735 Statelijke uytvaart van den heere Mr. Dirk van Cloon zaliger file 2567, folio 170
March 18, 1735 Twee briefkens na Macassar en Samarang soo ter communicatie wegens het overlijden van den heere Gouverneur Generaal Mr. Dirk van Cloon als de successive van den heer Abraham Patras in het generalaet file 2567, folio 192-193
March 21, 1735 Communicatie wegens het overlijden van den heere Gouverneur Generaal Mr. Dirk van Cloon file 2567, folio 196