Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Camphuys, Joannes. We found 49 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 13, 1666 [De opperchirurgijn deses Casteels te stellen tot lieutenant over de dienaren van de penne en eerste klerk Joannes Camphuys tot vaendrager] file 2469, folio 197
May 9, 1673 d’Ed. Joannes Camphuys als opperhooft na Japan vercosen file 2476, folio 230
June 26, 1673 De Beemster en Spanbroeck na Japan met d’Hr. Joannes Camphuys file 2476, folio 327-330
May 14, 1675 D’Ed. Joannes Camphuys weder na Japan te gaan en over de gedwongen handel en quade tolcken aan de gouverneur te schrijven file 2478, folio 376
June 26, 1675 De fluyten Uydam, Delftshaven en Goylant naar Japan met d’E. heer Joannes Camphuys file 2478, folio 493-497
Feb. 14, 1676 Schrijven uyt Japan per Chineese jonck van d’Ed. Joannes Camphuys file 2480, folio 52-53
Dec. 13, 1676 Het Huys te Spijk uyt Japan met d’Ed. Joannes Camphuys file 2480, folio 479-480
Nov. 26, 1677 Het jagt den Alexander met d’Ed. secretaris Joannes Camphuys om de generale papieren aan de retourvloot te bestellen file 2481, folio 571-573
April 7, 1678 d’Heeren Willem van Outhoorn, Joannes Camphuys, Jacob Joritz Pits en Constantin Nobel hare promotie tot extra-ordinairis raden van India aengestelt file 2482, folio 203
April 12, 1678 d’Hr. Willem van Outhoorn, Joannes Camphuys, Jacob Joristz Pits en Constantin Nobel in rade van India geïntroduceert file 2482, folio 209
Oct. 31, 1679 d’Heeren Dirk Blom en Joannes Camphuys commissarissen van de verlossinge file 2485, folio 801
March 12, 1680 Versoeck van d’Hr. Joannes Camphuys om ontslaginge van ’s Compagnies dienst file 2486, folio 262-263
April 26, 1680 d’Heeren Balthasar Bort, Willem van Outhoorn en Joannes Camphuys tot commissaris over de saecken van China met den ambassadeur gestelt file 2486, folio 449
Aug. 27, 1680 d’Ed. heer Raat Extra-Ordinaris Joannes Camphuys mits de swackheyt van sijn gesicht voor eenige maanden van sijn diensten te bevrijden file 2487, folio 1135
Oct. 29, 1680 Den heer Joannes Camphuys het commissarisschap van het zoldijcomptoir en het aennemen van het gemene volck gelijk voorheen weder opgedragen file 2487, folio 1345
Oct. 30, 1680 Den heer Camphuys en Lambertsz Bent tot commissarissen der verlossinge aengestelt file 2487, folio 1347
Feb. 25, 1682 In wiens steede den heer Joannes Camphuys tot president van heemraden wert genomineert file 2491, folio 316-317
June 2, 1683 Specifice berigt wegens het openen en ’t inventariseeren van ’t packje met juwelen toebehorende den Deensen captain Willem Wigberts door de heeren gecommitteerde raden Joannes Camphuys en Marten Pits file 2495, folio 543-546
Jan. 11, 1684 De Heer Joannes Camphuys daarop aanstonts bij provisie door biljetten verkooren tot Gouverneur Generaal van India file 2496, folio 20
Jan. 19, 1684 Verdeelinge van de beschrijvinge der Indische quartieren onder Zijn Edelheyt Joannes Camphuys en de heeren van de Regeringe file 2496, folio 71-73