Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Caaff, Willem. We found 17 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 5, 1671 Een briefjen van Bantam van de resident Willem Caaff file 2474, folio 3-4
Jan. 19, 1671 Een briefje van de resident Caaff van Bantam file 2474, folio 9
Jan. 27, 1671 Een briefje van de resident Caaff van Bantam file 2474, folio 13
Jan. 10, 1682 Briefje van den resident Willem Caaff tot Bantam per Javaan file 2491, folio 33
Feb. 26, 1685 Secret rapporten[63] over verscheyden discoursen met den jongen en ouden Sultan van Bantam van den heer Joan van Hoorn en den ondercoopman Willem Caaff file 2498, folio 146
June 8, 1685 Den onderkoopman Willem Caaff per Inlants vaertuygh naar Bantam file 2498, folio 445
July 1, 1685 De pantchiallang de Walvis van Bantam met den ondercoopman Willem Caaff file 2498, folio 495
Aug. 14, 1685 Resolutiën wegens ’t afsenden van den ondercoopman Willem Caaff na Bantam file 2499, folio 686
Nov. 5, 1685 De chialoup Semarang na Bantam met den ondercoopman Willem Caaff file 2499, folio 896
Jan. 18, 1686 Mondeling berigt van Pangeran Diepa Ningrat aan den ondercoopman Willem Caaff file 2500, folio 45-47
April 9, 1686 Rapport[63] van den coopman Willem Caaff wegens sijne verrigtinge bij den Sultan van Bantam file 2500, folio 404-409
Jan. 16, 1687 Item een secreet briefje[293] van gemelte commandeur en den coopman Willem Caaff per inlants vaartuyg file 2502, folio 31
Sept. 24, 1689 Pangerang Diepa Ningrat en coopman Willem Caaff vertrecken per de Grijpvogel naar Bantam file 2505, folio 695-696
Sept. 23, 1693 Vertreck van de coopluyden Willem Sabelaar en Willem Caaff na Bantam om de Zultan met de geboorte van zijn zoon te feliciteren file 2511, folio 773
Sept. 23, 1693 Den coopman Willem Caaff gelast om den Zultan en rijxbestierder te sonderen off de Batavise ingesetenen tot affbreuck der Engelsen wel peper van Bancaoule zouden mogen halen file 2511, folio 773-774
Sept. 24, 1693 Seker rapport[250] door den coopman Willem Caaff van zijn verrigten tot Bantam in april deses jaars overgelevert nu geregistreert en onder de papieren van dat comptoir gevonden file 2511, folio 781
May 21, 1694 Besluyt om de coopluyden Willem Caaff en Willem Sabelaar van Bantam te laten opcomen file 2512, folio 390