Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Noordgouw. We found 36 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 12, 1671 Een briefje van de resident Willem Caaf tot Bantam file 2474, folio 6
Nov. 30, 1679 Per inlands vaertuygh brieffken van Willem Caaf aen Ockersz wegens eenige nieuwe uytsettinge van Bantam na Indermayoe file 2485, folio 898-899
April 11, 1684 Ingeleyde van de chialoup de Piesang met den ondercoopman Willem Caaf met een gemeene en een secreete brief[112] aan den Commandeur Tacq file 2496, folio 434-436
April 19, 1685 En de chialoup de Eliphant met den ondercoopman Willem Caaf na Bantam file 2498, folio 302
May 4, 1685 Den ondercoopman Willem Caaf retourneert per Inlandts vaartuyg van Bantam file 2498, folio 371
April 29, 1687 Per inlandse vaartuyg schrijvens uyt Bantam van den Edele commandeur Salomon Lesage en coopman Willem Caaff file 2502, folio 277
June 1, 1687 Mitswelke den coopman Willem Caaf de zaken van negotie en die van de militie den capiteyn Feyt en de Moor tot nader order van bevelen bleven waarnemen file 2502, folio 362
Oct. 12, 1687 Per expres vaartuygen van Bantam met een briefje van den coopman Willem Caaf en Raad file 2502, folio 797
Oct. 2, 1688 Den coopman Willem Caaff per inlants vaartuygh van Bantam met schrijvens[73] van de gesaghebber file 2503, folio 436
Dec. 23, 1688 De chialoup de Hengelaar van Bantam met den coopman Willem Caaff file 2503, folio 576
Aug. 12, 1691 Idem de gecommitteerdens Jan Francen Holsteyn, Willem Caaf en Willem Kuffelaer file 2507, folio 366
Sept. 2, 1691 Per Inlands vaartuygh briefje[242] van de gecommitteerdens Jan Francen Holsteyn en Willem Caaf tot Bantam file 2507, folio 389
Sept. 29, 1691 Het jagt Jamby van Bantam met d’Ed. Jan Francen Holsteyn en Willem Caef file 2507, folio 451
Dec. 4, 1691 Met het jagt den Conink van Bantam en den coopman Willem Caaf tot haar geleyde file 2507, folio 555
Dec. 24, 1691 Met den coopman Willem Caaf en twee brieven, d’eene van den Zultan en de andere[334], van den gesaghebber file 2507, folio 574
March 12, 1693 Met den coopman Willem Caaff om van den Conink te vernemen met hoedanige kleden hij gediend zoude konnen werden file 2510, folio 249
April 19, 1693 Ook is daarmede weder terugge gecomen den coopman Willem Caaff met een briefje[88] van den gesaghebber Edmond van Sterrevelt en raedt file 2510, folio 326
Oct. 4, 1693 Meldende de aancomste en ontfang van de coopluyden Willem Caaf en Willem Zabelaar met de brieff en geschenk van dese regering aan den Zultan file 2511, folio 802
May 25, 1694 Om het gesag uyt handen van de coopluyden Willem Caaf en Willem Sabelaar over te nemen file 2512, folio 391-392
July 18, 1694 Terugcomste van de coopluyden Willem Caaf en Willem Sabelaar met een missive van den Zultan tot Bantam file 2513, folio 528