Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Bouden, Abraham. We found 20 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 29, 1682 Het schip Schielant nae Ternaten door de Straat Bouton met den heer Jacob Lobs, de cooplieden Jacob van Ackersdijck en Pieter van den Hoorn, item de ondercoopluyden Abraham Bouden en Gerrit Hooft file 2491, folio 525
June 3, 1692 d’E. Abraham Bouden vercoren tot commandeur over de westcust van Sumatra in plaatse van den commandeur Salomon Lesage file 2508, folio 411
June 25, 1692 Met den commandeur Abaraham Bouden en den coopman Joannes Hofman file 2508, folio 465-466
Aug. 22, 1692 Per Inlands vaertuygh briefje[162] nae de Westcust aan de commandeur Salomon Lesage en Abraham Bouden nevens den raat file 2509, folio 577
April 20, 1693 Vertreck van de fluyt ’t Huys te Spijk na de westcust met een missive aan den commandeur Abraham Bouden en raedt file 2510, folio 326
May 3, 1693 De chialoup Padangh nae Padangh met 12 balen catoen en een briefje[104] aan den commandeur Abraham Bouden en raad file 2510, folio 406
Aug. 17, 1693 Aancomste van de chialoup Padangh van de westcust met een missive[214] van den commandeur Abraham Bouden en raad file 2511, folio 686
Feb. 19, 1694 Arrivement van ’t schip de Groote Visserije van de westcust met een missive[40] van den commandeur Abraham Bouden en raat tot Padang file 2512, folio 118
March 14, 1694 Sijnde den commandeur Abraham Bouden na Baros vertrocken file 2512, folio 203
June 24, 1694 Arrivement van ’t jagtje de Goutvis van Sumatra’s Westcust met schrijven[172] van den commandeur Abraham Bouden en raat file 2513, folio 463
Sept. 28, 1694 Met schrijven[281] aan den commandeur Abraham Bouden ende den raat mitsgaders de nevenstaande goederen file 2513, folio 665-666
Feb. 7, 1695 Een missive van den commandeur Abraham Bouden en raat mitsgaders een ditto van Sultan Mansoer tot Indrapoura daarmede ontfangen file 2514, folio 119
June 2, 1695 Met een missive van den commandeur Abraham Bouden benevens den raet en een aprate ditto van den coopman Hendrik Kock file 2514, folio 364
July 5, 1695 Den commandeur Abraham Bouden van Sumatra’s Westcust op te ontbieden file 2514, folio 440
July 21, 1695 Met schrijvens aan den commandeur Abraham Bouden en raet file 2514, folio 481
Aug. 2, 1695 Onder geleyde van haer Ed. missive aan den commandeur Abraham Bouden en raet tot Padang file 2514, folio 530
Oct. 22, 1695 Den commandeur Abraham Bouden g’ordonneert ten eersten ’t gesag te cederen en herwaert te komen file 2514, folio 647
Nov. 10, 1695 Arrivement van ’t schip Salland van Sumatra’s Westcust met een missive van den commandeur Abraham Bouden ende den raed aldaer file 2514, folio 686
May 1, 1696 Met een origineele missive van den commandeur Abraham Bouden en raad tot Padangh file 2515, folio 331
Oct. 7, 1696 Arrivement van de fluyt Walenburg van Sumatra’s westcust met den commandeur Abraham Bouden file 2516, folio 783