Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Bort, Balthasar. We found 34 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 27, 1661 De commissaris Balthasar Bort met het jacht Sluys van Achin file 2461, folio 22
Feb. 15, 1661 En Balthasar Bort werdt tweede coopman file 2461, folio 75
March 2, 1665 Durgerdam, Vlaerdingen en Joncker van China met den commandeur Balthasar Bort file 2466, folio 88
March 10, 1665 [Versoek van d’Hr. Balthasar Bort om de schenkagie van den Keiser van Tartariën te laten behouden] file 2466, folio 117
Aug. 7, 1665 [d’Hr. Balthasar Bort gequalificeert met den titul van president en commandeur van Malacca voor 180 guldens ter maent voor 3 jaeren] file 2466, folio 483
Sept. 13, 1665 Meliskercke nae Malacca met den Edelen Balthasar Bort file 2467, folio 590-591
Jan. 10, 1666 Brieven van den commandeur Balthasar Bort file 2469, folio 5
Feb. 26, 1668 Een burgers vaertuygh van Jacob Sonneman van Malacca met schrijven van Balthasar Bort en raed file 2471, folio 68
Nov. 20, 1676 Met een nader briefje van d’Hr. gouverneur Balthasar Bort en raat file 2480, folio 442
April 21, 1677 d’Hr. Rijckloff van Goens op de rheede om de bruyt van d’Hr. Balthasar Bort uyt te geleyden file 2481, folio 155
June 15, 1677 d’Heeren Balthasar Bort en Anthonio Hurdt geordonneert op Batavia te komen file 2481, folio 252
Nov. 4, 1677 Briefje oock van d’Hr. Balthasar Bort en raat tot Malacca file 2481, folio 543
Dec. 5, 1677 Briefje oock per Janskercke van d’Hr. Balthasar Bort en Raat file 2481, folio 600
July 22, 1678 Schrijven per borger vaertuygh van d’Hr. gouverneur Balthasar Bort en raat uyt Malacca file 2482, folio 575-576
Sept. 4, 1678 Verselt met een briefje van d’Hr. gouverneur Balthasar Bort en Raat uyt Malacca file 2483, folio 748
Nov. 11, 1678 d’Hr. ordinary raat Balthasar Bort van Malacca op Batavia verschenen en ingehaalt per het jacht Nieu Noortwijck file 2483, folio 1024
Nov. 14, 1678 Welcomstmael door Sijn Edelheyt den heere gouverneur generaal aan d’Hr. ordinary raad Balthasar Bort gegeven file 2483, folio 1032
Nov. 29, 1678 d’Hr. Ordinary Raat Balthasar Bort de beschrijvinge van eenige Indische quartieren opgedragen file 2483, folio 1109
Jan. 13, 1679 d’Hr. ordinaire raat Balthasar Bort tot president van den agtbaren Raat van Justite deses Casteels geëligeert file 2484, folio 27
Oct. 9, 1679 Rapport door d’Hr. Balthasar Bort wegens de secrete stucken der Souratse visite van d’Hr. commissaris Daniël Parvé tegen d’Heer Andries Bogaard file 2485, folio 728