Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is koning van Ternaten. We found 21 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 21, 1669 Missive van den Coninck van Ternaten file 2472, folio 304-305
Oct. 19, 1673 Brieven van den Koningen van Ternaten, Tidore, Batchian ingehaelt file 2476, folio 563
Oct. 19, 1673 Translaat missive van den Koning van Ternaten aen Haar Edelens file 2476, folio 564-569
Feb. 28, 1674 Missive van Haar Edelens aen den Koning van Ternaten file 2477, folio 72-76
Sept. 1, 1674 Brieven van den Koningen van Ternaten, Tidore en Batsian aen Haar Edelens file 2477, folio 265
Jan. 28, 1679 De jagten Experiment en Samson over Bouton na Ternaten met schrijven aen den gouverneur Robbertus Padbrugge en aen de Coningen van Ternaten, Tidore en Batchian file 2484, folio 56
Nov. 11, 1720 Insertie van een translaat briefje door den koning van Ternaten geschreven file 2551, folio 691-697
Feb. 10, 1726 Depeche van ’t schip de Spiering en de chialoup de Vlaming met den capitain Elias van Staden en een brief aan de bedienten nevens 3 ditos aan de koningen van Ternaten, Tidor en Batchian file 2559, folio 110-111
Feb. 19, 1729 Insertie van de brieven aan de koningen van Ternaten, Tidor en Batchian file 2562, folio 133-144
Nov. 3, 1732 Inhalinge der brieven van den koningen van Ternaten, Tidor en Batchian file 2566, folio 775-776
Oct. 21, 1735 De chialoup de Jonge Dirk uyt Ternaten met schrijvens van den gouverneur en van den koningen van Ternaten, Tidor, en Batchian file 2567, folio 813-814
Oct. 24, 1735 Plegtige inhaling der brieven van de koningen van Ternaten, Tidor en Batchian file 2567, folio 834
June 18, 1738 Insertie van de brief door den koning van Ternaten file 2569, folio 285-287
Nov. 14, 1738 Insertie van de brief geschreven door den koning van Ternaten file 2569, folio 625-631
Feb. 16, 1742 Nevenstaande dito als een aan den koning van Ternaten en een aan die van Tidoor file 2573, folio 90
Oct. 29, 1742 Ceremoniële inhaling van de geschenken en brieven van de koningen van Ternaten en Tidoor file 2573, folio 594-595
Nov. 2, 1742 Sijn Hoog Edelheyt sent twee getranslateerde Maleydse missiven van de koningen en regenten van Ternaten en Tidoor ter secretarye file 2573, folio 600
July 13, 1745 Waerover aan de Tidors en Ternaats koning geklaagd is file 2575, folio 218
Nov. 14, 1747 Translaatbrieven van den koning van Ternaten, Tidor en Batchian ter secretarye ontfangen file 2577, folio 234
Nov. 8, 1770 Inhaling der brieven van de koningen van Ternaten, Tidor, Batchian, Gorontalo en Limbotto file 2597, folio 175-176