Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is jongen Coninck. We found 19 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 27, 1680 Op het versoeck van des jongen Conincks tot Bantam seeker Madrassen Portugees met een weghgevoerde vrouwe en noch een slaaff aen den jongen Coninck na Bantam te senden in recompens van de twee opgesonde matroosen file 2487, folio 1134
March 1, 1682 Wes den resident om 2 Compagnies bodems met 4 à 500 militairen was versoeckende voor den jongen Coninck file 2491, folio 348
March 2, 1682 Den jongen Coninck wil sigh met sijn vader niet versoenen maer versoeckt om ’s Compagnies adsistentie file 2491, folio 357
March 3, 1682 Den afgesonden des jongen Coninck van het schip de Bombain afgehaalt en binnen gebracht file 2491, folio 365
March 6, 1682 Translaat missive van den jongen Coninck aan Haar Edelens file 2491, folio 395-396
March 14, 1682 Den jongen Coninck nog in zijn casteel file 2491, folio 460
March 16, 1682 De saacken tot Bantam wat verandert dogh den jongen Coninck persisteert om onse magt binnen zijn casteel te nemen file 2491, folio 463
March 16, 1682 En den jongen Coninck van sijn onderdanen verlaten in sijn casteel belegert blijff file 2491, folio 463-464
March 16, 1682 Briefje van d’Hr. mayoor Isaac de Saint Martin uyt het schip Europa aan den jongen Coninck tot Bantam geschreven file 2491, folio 474-475
March 17, 1682 De Engelsen sijn tot Bantam schadelijck en vercoopen veel geweer en ammonitie aan den ouden tot nadeel van den jongen Coninck file 2491, folio 482
March 30, 1682 Briefje door d’Hr. mayoor Saint Martin aan de jongen Coninck tot Bantam file 2491, folio 659-660
March 30, 1682 Twee translaten nader missives door gemelte jongen Coninck aan d’Hr. mayoor geschreven file 2491, folio 676-679
March 30, 1682 Translaat briefje van den regeerenden jongen Coninck tot Bantam aan Haar Edelens geschreven file 2491, folio 679-687
March 30, 1682 Resolutie wegens de landinge tot Bantam en om den jongen Coninck in sijn noot te ontsetten file 2491, folio 707
March 30, 1682 De fugativen bij den jongen Coninck en den getornden metselaar pardon vergunt file 2491, folio 710
April 13, 1682 De Engelse haar als vijanden van den jongen Coninck en de Compagnie getoont hebbende file 2492, folio 797
April 13, 1682 Translaat brief van den jongen Coninck aan Haar Edelens file 2492, folio 799-803
May 11, 1682 De ingesetenen van Anjer tot den uytersten hoeck van Java in de Straat Sunda thoonen haar genegen tot den jongen Coninck file 2492, folio 1000
July 2, 1682 Die sig alle voor de Compagnie en als getrouwe onderdaanen van den jongen Coninck verclaeren file 2493, folio 1389-1390