Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is coning van Goa. We found 13 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 12, 1685 Brief[109] van haar Edelens aan de Coning van Goa file 2498, folio 284-286
Sept. 27, 1694 De coningen van Bone en Goa hebben aan dese regering nog niet geschreven file 2513, folio 663
Oct. 26, 1701 Alsmede van de coningen van Bony en Goa file 2521, folio 517
Oct. 27, 1701 Inhaling van de brieven der coningen van Bony en Goa aen Haer Edelens tot Batavia geschreven file 2521, folio 519
June 18, 1705 De Maleytse brieven van der coningen van Bony en Goa werden op een solemneele methode ingehaald file 2527, folio 511-512
March 17, 1709 Item drie brieven aan den coningen van Goa, Bony en Bima file 2533, folio 130
March 17, 1709 Insertie van die aan den coning van Goa file 2533, folio 130-131
Oct. 3, 1709 Den coning van Goa overleden den prince Sampualy in desselfs plaats gesuccedeert file 2533, folio 515
Nov. 8, 1717 Een brief van Macassar per de patschialang de Beschermer nevens twee brieven van de coningen van Bony en van Goa file 2546, folio 582
May 10, 1719 De chialoup de Pompelmoes na Macassar met een brief aan de bedientens en twee aan den coningen van Bony en Goa file 2547, folio 286
Feb. 28, 1724 ’t Schip Wassenaar na Malacca met de chialoupen Bony en de Pompelmoes nevens de patchiallang den Oppas onder de vlagge van de heer g’eligeert Gouverneur Joan Fredrik Gobius met een brief en 2 dito aan de koningen van Bony en Goa med geschenken file 2556, folio 93-94
Feb. 28, 1724 Item aan de coning van Goa file 2556, folio 96-99
Nov. 25, 1725 Alwaar de coning van Goa woonplaats voor een buyten prins versoekt file 2558, folio 701