Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Wangsa Naya. We found 12 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 17, 1661 [Wangsa Naya met een lamboe van Banjermassing] file 2461, folio 256
March 7, 1680 Den capiteyn Willem Hartsinck binnen met een translaat brieffje van de hoofden Wangsa Naya en Sacra Jouda omtrent Craoangh file 2486, folio 252-253
April 7, 1680 Brieffje van den Balyer Wangsa Naya file 2486, folio 353
May 27, 1680 En aen Wangsa Naya file 2486, folio 683
March 8, 1681 Eenige onser Balyers met Wangsa Naya en Surantacka van Goedoegoedoe hier terugge file 2488, folio 307
June 2, 1681 De hoofden Wangsa Naya en Sacra Jouda na de bovenlanden gevlugt willen herwaarts niet comen file 2489, folio 615
June 24, 1681 Sacra Jouda en Wangsa Naya willen niet na Batavia komen file 2489, folio 784
June 24, 1681 Sacra Jouda en Wangsa Naya naar Boodjong gevlugt file 2489, folio 784
June 19, 1682 Item 184 gesubjugeerde Balyers onder Wangsa Naya en Abdul file 2492, folio 1312
March 14, 1687 Verscheyde geboefte onder de Balyers Wanga Naya tussen de rivieren Sipinang en de Sontar de passanten berooft hebbende file 2502, folio 187
March 14, 1687 Soo soude mits de nederlaag van den Tommogon Tjacradiassa de gedestineerde inlandse militairen niet na de Maraberos optrecken dan wel tot ’t onderbrengen van gemelte Wangsa Naya nevens 2 compagnies blanke militairen gebruykt werden file 2502, folio 187
June 14, 1687 Relaas van den Javaan Wangsa Naya hoedanig hij ontrent Indermayoe aangeranst en berooft was geworden file 2502, folio 384