Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.

Date Description Archive Reference
March 19, 1682 De fluyt Zwanenburgh mede na Bantam met 243 Maleyers onder den capteyn Wan Abdul Bagus file 2491, folio 491
March 26, 1682 Briefje van het hooft van de negorie Pagoutan aan den capiteyn Maleyer Wan Abdul Bagus met het antwoort daarop file 2491, folio 515
Aug. 28, 1682 Translaat briefje van den capiteyn Maleyers Wan Abdul Bagus aan Haar Edelens file 2493, folio 1793-1794
Sept. 22, 1682 Relaas van den Maleyer anachoda Intje Gaocra wegens het aflopen van het vaartuyg van onsen capitein Maleyer Wan Abdul Bagus file 2493, folio 1909-1910
Sept. 26, 1682 Translaat briefje van den Capiteyn Maleyer Wan Abdul Bagus per inlants vaartuygh file 2493, folio 1929-1930
Nov. 1, 1682 Translaat briefje van den Capiteyn Maleyer Wan Abdul Bagus uyt Bantam aen Haar Edelens file 2494, folio 2161
Jan. 16, 1683 Translaat briefje van Wan Abdul Bagus Capiteyn van de Maleyers aen Sijn Edelheyt uyt Bantam geschreven file 2495, folio 69-70
May 20, 1687 Terugcomst van den uytgesonden corporael en 6 Europese soldaten men eenige Maleyers onder haren capiteyn Wan Abdul Bagus naar de Groote Revier om den Maleytsen sergeant Intie Boudjang te apprehenderen die sig voor haar comste heeft t’soek gemaekt file 2502, folio 332
Aug. 25, 1689 Den capitein der Maleyers Wan Abdul Bagus swaerlijk gequetst file 2505, folio 596
May 23, 1690 Translaet brief van den capitain der Maleyers Wan Abdul Bagus aen Radja Boedjangh op Indrapoura file 2506, folio 227-228
May 23, 1690 Translaet brief van gemelte capitain der Maleyers Wan Abdul Bagus aen Jan de Pattoewan Zoetan op Manjoeta file 2506, folio 227-228
May 17, 1697 Wantchee soon van den capitain der Maleyers Wan Abdul Bagus gepardonneert van de straffe die hij soude meriteren over ’t vercragten van seker vrij dogtertje file 2517, folio 381
Aug. 13, 1704 Vertreck van Spierdijck, d’Andromeda en d’overdeckte bood Welvaren na Sumatra’s Westcust met den gesaghebber Abraham Schepmoes en den capitain der Maleyers Wan Abdul Bagus file 2525, folio 441
Aug. 27, 1708 En laatstelijk van ’t vijfde aan capitain Maleyers Wan Abdul Bagus file 2532, folio 553-554