Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Sulthan. We found 129 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 12, 1659 Item het jacht Zeepaert met gesanten van desen aen den Sulthan file 2460, folio 237
Jan. 1, 1661 De Sulthan is nae Pontang file 2461, folio 4
Feb. 28, 1661 Den Sulthan verspiedt de reede van Batavia file 2461, folio 91
June 4, 1661 De Sulthan is noch ziek file 2461, folio 313
Aug. 18, 1661 De Sulthan besoekt de Engelsen aldaer file 2461, folio 462-463
Dec. 2, 1666 [Den Sulthan hadde seer omstandich gevraeght nae de gelegentheyt van ons vaderlant ende de besendinge, jongst nae Macasser gedaen] file 2469, folio 365
May 29, 1667 [Den Sulthan geresolveert de oude muur van de stadt langs de zeekant af te breken en weder seer sterk op te bouwen] file 2470, folio 121
July 27, 1667 Een vaertuygh nae Borneo met een briefjen aen den Sulthan file 2470, folio 186
Nov. 11, 1667 [Een Javaens vaertugyh met Macassaren te Bantam of de Sulthan de Compagnie de oorlogh wilde aendoen opdat geen secours nae Macassar mogte werden gesonden, als wanneer sij magtigh genoeg souden sijn de Hollanders van hun lant te drijven] file 2470, folio 315
April 19, 1668 [Den Sulthan liet veertigh vaertugen gereetmaken tot secours van die van Toulong Bouang tegen die van Palimbangh] file 2471, folio 118
Feb. 8, 1680 Capitein Hartsinck binnen met eenige Javanen uyt de Craoangse bovenlanden met een brieffje van den Sulthan tot Cheribon te lande file 2486, folio 151-152
July 29, 1680 Den jongen Sulthan komt aen boort bij onse ambassadeurs om sich te vermaecken file 2487, folio 1074
Oct. 21, 1680 Item aen de adsistent Sijbrant Sijbrantsz tot Jamby en dien Sulthan file 2487, folio 1315-1317
July 7, 1681 Den Sulthan versoeckt om het vaertuygh dat alhier met een doode Javaan opgevischt soude zijn wederom file 2489, folio 822-823
May 3, 1683 Translaet rapport van Aria Cassoema Dilaga wegens de eenige uytgevonde middelen van dien ouden Sulthan file 2495, folio 432-433
Jan. 21, 1684 Den Sulthan is bedroeft over de dood van de heer Generaal Speelman, dogh verheugt over de verkiesinge van de heer Joannes Camphuys tot gouverneur-generael file 2496, folio 80
June 20, 1684 Den Sulthan send 3 patchiallangs na ’t Princen eylant om de Engelse daar vandaen te helpen file 2496, folio 718
Dec. 1, 1684 Item translaat briefje[436] van den Sulthan aan Haar Edelens file 2497, folio 1341-1342
Dec. 4, 1684 Den Sulthan toont sigh onhebbelijk en heult in de zeeroverije met Pangeran Aria zijn soon file 2497, folio 1368
May 26, 1685 Vertrek van den Bantamsen gesant Kiay Aria Soeta Wisastra na huys met een briefje[163] van Haar Edelens aan den Sulthan aldaar file 2498, folio 415-419