Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Sultan van Bantam. We found 20 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 18, 1659 Een onser Maleytse ingeseten brengt een brieff van de Sultan van Bantam sijn broeder file 2460, folio 120
June 22, 1666 [Zeebrieff aen den Sultan van Bantam voor sijn jonck nae Jamlon te vaeren] file 2469, folio 173
Aug. 28, 1666 Zeebrieven nae Tannassery en Atchin te verleenen [aan de Sultan van Bantam] file 2469, folio 259
Oct. 21, 1682 Translaat briefje van den Sultan van Bantam aan Haar Edelens file 2494, folio 2068
April 22, 1684 Contract[129] met den Sultan van Bantam geslooten file 2496, folio 486-494
Feb. 26, 1685 Secret rapporten[63] over verscheyden discoursen met den jongen en ouden Sultan van Bantam van den heer Joan van Hoorn en den ondercoopman Willem Caaff file 2498, folio 146
March 20, 1686 Ratificatie van de poincten van politie en commercie door den Sultan van Bantam file 2500, folio 337
April 9, 1686 Rapport[63] van den coopman Willem Caaff wegens sijne verrigtinge bij den Sultan van Bantam file 2500, folio 404-409
April 9, 1686 En de van Tangerang become tijding aan den Sultan van Bantam en zijne ministers alhier te laten bekent maken file 2500, folio 411
Oct. 28, 1686 Translaat Javaans brieffje door den Sultan van Bantam na Batavia geschreven file 2501, folio 1278-1279
Jan. 3, 1687 Seker Persiaans paard van d’Edele Compagnie aan den Sultan van Bantam te schenken file 2502, folio 6
Aug. 8, 1690 Den ouden Sultan van Bantam en sijn soon Pourbaya in hare gedestineerde logiementen te laten overbrengen file 2506, folio 350
Dec. 14, 1690 Den ouden Sultan van Bantam tot onderhout toegelegt 40 rds ter maent file 2506, folio 593
Aug. 12, 1691 Insertie van Haer Edelens missive[227] aen den Sultan van Bantam file 2507, folio 367-370
Jan. 25, 1695 Insertie van de missive door den Sultan van Bantam aan Haar Ed. file 2514, folio 88-89
July 13, 1696 Insertie van de missive van den Sultan van Bantam file 2516, folio 536-539
Dec. 9, 1698 Verscheyninge van twee afgesondene door den Sultan van Bantam om kleden en paarden file 2518, folio 712
Feb. 26, 1699 Depêsche van de afgesanten van den Sultan van Bantam den Ratoe Bagus Semi Ningrat en Kiay Aria Natta Sedana file 2519, folio 155
April 26, 1715 Berigt van den gewesen Bantams gesaghebber George Fredrik van Beylwits wegens het voorgevallende in het nemen van afscheyd van den sultan van Bantam file 2542, folio 359
Nov. 8, 1716 Een brief van den Pangerang Tisna Nagara afgesondene van den Sultan van Bantam file 2544, folio 762