Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Sourapatty. We found 38 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 1, 1684 Rapport van den luytenant Joannes Maurits wegens het vermoorden van ons volcq tot Tsicalongh door de Balyers onder Sourapatty file 2496, folio 107
Feb. 1, 1684 Den Balysen luytenant Sourapatty wil na bevelens van Willem Kuffelaar niet pareren nog ook na Tanjongpoura afcomen file 2496, folio 109-110
Feb. 4, 1684 Mondelingh berigt van gemelte Kuffelaar wegens het gepasseerde in de negorie Tsicalongh ontrent het vermoorden van onse Nederlanders door Sourapatty en sijnen Balysen aanhangh file 2496, folio 117-122
Feb. 8, 1684 Resolutie wegens Cheribon en de schelmse Balyers onder Sourapatty file 2496, folio 165
May 7, 1684 Nieuws van den rebel Sourapatty en zijn aanhangh file 2496, folio 541
Aug. 9, 1684 Resolutie wegens Cormandel, Palembang, Jamby; item Sourapatty file 2497, folio 913
Aug. 16, 1684 Den commandeur Jacobus Couper tot hooft over de expeditie tegens Sourapatty aangestelt file 2497, folio 927
Aug. 20, 1684 Genomineerde officieren om in de expeditie tegens Sourapatty gebruyct te werden file 2497, folio 956
Sept. 4, 1684 Den commandeur Jacobus Couper als velt-en krijgsoverste over de expeditie tegens Sourapatty alhier aan lant voorgestelt file 2497, folio 1021
Oct. 28, 1684 Den verrader Sourapatty en zijnen aanhang door onse troupen geslagen, en op de vlugt gedreven met verlies van 60 man van de zijne file 2497, folio 1170
Dec. 3, 1684 Rapport[441] van den Edelen commandeur Jacobus Couper wegens zijn verrigten in de expeditie tegens Sourapatty, in de Cheribonse bovenlanden file 2497, folio 1347
Feb. 13, 1685 Den commandeur Jacobus Couper uyt ’t rantsoen der opgebragte lijfeygenen van Sourapatty’s aanhangh 270 rijxdaalders tot een premie toegelegt file 2498, folio 117
March 5, 1685 De Balyers Sourapatty, Sacra Jouda en Soera Jouda met haren aanhangh souden hun op de negorie Jejana ter nedergestelt hebben file 2498, folio 177
Feb. 18, 1686 Tijdinge[492] van Japara en Samarang wegens ’t vermoorden van den commissaris François Tack, tot Cartasoura door Javanen en Sourapattyse Balyers file 2500, folio 180-181
July 15, 1689 Berigtschrift[414] over Java’s Oostcust ‘en wel voornamentlijk over den moordenaar Sourapatty en zijnen aanhang’ van den commandeur Joan Albert Sloot file 2505, folio 457-458
Sept. 19, 1690 Desseyn van Sourapatty om van hier partij geweer en slaven te vervoeren file 2506, folio 426
Aug. 6, 1693 En ook over de Sumanappers om mede tegens Sourapatty op te trecken file 2511, folio 653
Sept. 28, 1693 En stond nu Sourapatty met ernst aan te tasten file 2511, folio 785
March 24, 1694 En dat tusschen Sourapatty en de Javaanse hoffgrooten een nauwe correspondentie gehouden wiert file 2512, folio 214
June 2, 1694 ’t Gedoente van Sourapatty is stil file 2513, folio 424