Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.





Date Description Archive Reference
Nov. 12, 1666 ...der gevangen, die hij in de oorloch op de Westkust becomen heeft, te vereeren een somme van 20 rds] file 2469, folio 333
Oct. 28, 1671 Brieven van den Coning van Ternaten en Radja Palacca ingehaelt file 2474, folio 328-332
March 19, 1672 Met schrijven aen den president en Radja Palacca etc. file 2475, folio 164-165
Nov. 13, 1673 ...delens file 2476, folio 615-616
Dec. 28, 1673 Apart schrijven na Macassar aen Radja Palacca file 2476, folio 696-698
Jan. 25, 1675 Missive van Haar Edelens aan Radja Palacca op Macassar file 2478, folio 86-94
May 14, 1676 Onlusten tusschen Radja Palacca en die van Goa ontstaan file 2480, folio 144
May 14, 1676 ...delens bekomen file 2480, folio 144-145
May 27, 1676 Rapport van d’Hr. Bogaarts commissie ontrent Radja Palacca etc. tot Macassar verricht file 2480, folio 160
May 27, 1676 Nader artikulen tusschen d’Hr. Bogaart en Radja Palacca op Macassar beslooten file 2480, folio 160-163
Aug. 5, 1676 Crain Crouron uyt Goa bij Radja Palacca gekomen file 2480, folio 277
June 13, 1677 ...decop doot en Goa door Radja Palacca stercq belegeert file 2481, folio 251
Aug. 14, 1677 ...delens file 2481, folio 387-388
Oct. 28, 1677 ...den Coninq van Tambora file 2481, folio 513-515
July 12, 1678 Schrijven daarmede afgegaan naar Macassars Radja Palacca en Japara file 2482, folio 547
Oct. 25, 1678 Radja Palacca met het schip Tertholen van Macassar file 2483, folio 951
Oct. 26, 1678 De sabandhar Ockersz en gecommitterdens nae de rheede gesonden om Zijn Hoogheyt Radja Palacca uyt den naam van Haer Edelens te verwellecomen file 2483, folio 957
Oct. 27, 1678 ...den sabandar Ockersz en gecommitteerden staetsgewijse van boort gehaelt en in zijn logiement geconduiseert file 2483, folio 959-960
Oct. 31, 1678 Sijn Hoocheyt Radja Palacca verschijnt bij d’Hr. directeur generaal Cornelis Speelman file 2483, folio 970
Nov. 6, 1678 ...delens vergaderinge verscheenen file 2483, folio 998