Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Radja Bone. We found 19 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 9, 1684 De Touradjers door Radja Bone geslagen, dien sij nevens d’Compagnie tot beschermheer aangenomen file 2496, folio 18
Dec. 12, 1684 De ambassadeurs van Radja Bone haer demissie naar huys vergunt en daartoe 2 à 3 vaartuygen te mogen incoopen file 2497, folio 1402
April 12, 1685 Item de gesanten van Radja Bone en eenige andere Macassaren file 2498, folio 289
Sept. 13, 1685 Van Radja Bone en zijn huysvrouw Dayien Tallille aan Zijn Edelheyt file 2499, folio 763-764
March 6, 1686 Missives[13] van Haar Edelens aan Radja Bone en Dain Talille file 2500, folio 260-267
Feb. 25, 1687 Missive[343] aan Radja Bone en de verdere grooten tot Macassar file 2502, folio 107-109
July 22, 1687 De brieven van Radja Bone etc. werden door gecommitteerdens binnen gebragt file 2502, folio 510-511
July 22, 1687 Translaat des briefs van Radja Bone aan Zijn Edelheyt file 2502, folio 511-514
March 3, 1688 Missive[150] van Haar Edelens aan Radja Bone file 2503, folio 88-90
Jan. 25, 1689 Missive[202] van Haar Edelens aen Radja Bone en Dain Telille tot Macassar file 2504, folio 68-70
June 30, 1689 Translaat Maleytse missive van Radia Bone ‘en Poetrie Dain Tellille’ tot Macassar aen Haar Edelens file 2504, folio 416-418
Sept. 22, 1689 Radia Bone seer melancolyck file 2505, folio 691
Feb. 17, 1690 Missive[230] aen Radja Bone en Dain Tellille file 2506, folio 77-81
March 17, 1692 Insertie van Haar Edelens missive[12] aan Radja Bone en Dain Telille file 2508, folio 241-244
Sept. 1, 1692 Insertie der missive[184] van Radja Bone aan de regeringe file 2509, folio 615-616
March 16, 1693 Insertie der missive[64] van Haar Edele aan Radja Bone en Dain Telille file 2510, folio 273-276
July 24, 1694 Radja Bone is seer gestoort over de zake van Bima en Dompo file 2513, folio 538-539
Aug. 23, 1694 Radja Bone heeft den principaal gesaghebber Matheus Schenkenberg doen verwellekommen dog Radja Goa niet file 2513, folio 606
Sept. 19, 1694 Radja Bone blijft nog continueren in sijn opgevatte waan over de vermoorde coninginne van Dompo tot laste van Radja Bima file 2513, folio 650