Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Porwata. We found 15 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Oct. 27, 1704 Vertreck van den vaandrager Jacob Jan Cretiauw naar Jampan tot agterhaalen van den schelmsen paap Porwata file 2525, folio 688
July 5, 1705 Meldende dat den paap Porwata wanneer sij op Sampan quamen bereets 7 daagen van daar na de Priangse landen vertrocken was file 2527, folio 599
July 7, 1705 Spreekende van een attacque tusschen de Javanen van Zoucapoura en den oproermaaker Porwata voorgevallen file 2527, folio 601
Aug. 10, 1705 Item de vonnisse tegens diversse complicen van den bekenden Porwata gevelt file 2527, folio 699-700
Aug. 12, 1705 Hetwelcke de vijandelijkheeden en mouvementen van dien fielt Porwata confirmeert file 2527, folio 706
Aug. 14, 1705 Tot berigt dat den provisioneel vaandrigh Egbert Jansz. binnen korten met eenige militie over die post naar de Prianger landen tegens Porwata stont op te trekken file 2527, folio 722
Oct. 1, 1705 De bekenden paap Porwata had men tot nog toe niet konnen opspeuren file 2527, folio 870
Nov. 2, 1705 Twee aanhangers van Porwata arriveren per de patchiallang de Pittoor van Cheribon file 2527, folio 967
Nov. 8, 1705 Porwata hielt zig stille en 2 van zijn volk … geattrapeert en naar Cheribon gesonden file 2527, folio 987
Dec. 24, 1705 Dagregister gehouden bij Kiey Maas Pantsjar hooft van Jatynagara in de togt na de Priangse landen tot het opsoeken van Porwata ter generale secretarye gesonden file 2527, folio 1108
Jan. 8, 1706 En goedgevonden aen Kiey Aria Soetadilaya 2 à 300 rds tot een premie te beloven soo hij ‘den schelmsen landloper’ Porwata levendig of dood can leveren file 2528, folio 10
Jan. 21, 1706 Behelsende dat den paep Porwata sterk 250 coppen sig in ’t land Banjoemaes onthield file 2528, folio 25
Jan. 28, 1706 Inhoudende een rapport wegens Porwata file 2528, folio 34
April 3, 1706 Porwata was omtrent de landen van Banjoemaas weder opgedaegt en had aldaer diversse negorijen uytgeplunderd file 2528, folio
June 28, 1707 Nevens 14 Europeese en 30 Inlandse militairen om na Bodjong Lopang voort te gaan en om de paap Porwata op te soeken file 2530, folio 456