Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Pangerang Depatty. We found 35 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 27, 1693 Antwoord van den Pangerang Depatty op het schrijven van den commandeur Joan Albert Sloot over gemelte Chinesen file 2511, folio 622
July 28, 1693 Zijnde 75 dier rebellen door Pangeran Depatty gevat file 2511, folio 623
Aug. 6, 1693 Betuyginge van den Pangerang Depatty wegens dezelve file 2511, folio 653
Aug. 11, 1693 Den Pangerang Depatty voor zijnen ijver omtrent deselve met een Persiaans paart te beschencken file 2511, folio 665
May 12, 1700 Item van Pangerang Depatty aan welmelte Haer Edelens file 2520, folio 236
July 21, 1700 Opstellinge der brieven van Sultan Anum en Pangerang Depatty tegelijck ontfangen file 2520, folio 384
July 21, 1700 Teneur der missive van Pangerang Depatty aan d’Edele heer directeur generael file 2520, folio 386-387
Nov. 20, 1703 Een Javaans brievje van den Pangerang Depatty Cheribon verselt met het testament van sijn overleden vader Sulthan Anum ontfangen file 2524, folio 495
June 20, 1704 De gesanten van Pangerang Depatty werden na huys gedimmitteert file 2525, folio 310
Aug. 1, 1705 Het apart is verselt van eenige Javaanse brieven door den Pangerang Depatty en andere Javaanse grooten aan Zijn Ed. geschreven file 2527, folio 670
Aug. 1, 1705 Item van een ditto die gemelte heer De Wilde aan voorsz. Depatty in andwoord heeft laten toesenden file 2527, folio 670
Aug. 12, 1705 Pangerang Depatty sogt bij een brief aan Sijn Hoogheyt zijn regt tot de croon te justificeeren file 2527, folio 704
Sept. 8, 1705 Pangerang Depatty had hem om assistentie laten versoeken, dog vrugteloos, ‘sijnde den moordenaar al te bekommert voor zijn eygen nest’ file 2527, folio 792
Sept. 8, 1705 Per teruggaande brievdrager van Pangeran Depatty Cheribon een brievje aan den E. Joan Coin en raad gedepecheert file 2527, folio 795
Oct. 9, 1705 De Pangerang Depatty onthielt sig na de gerugten omtrent 14 à 15 mijlen van Cartazoura in een pagger genaamt Cadoewang ‘met 500 Balyers die den moordenaar Sourapatty hem soude gesonden hebben’ file 2527, folio 895
Oct. 16, 1705 Gelijk ook de uytgesonde troupen op den Pangerang Depatty, die met den vijand wel handgemeen, dog vrugteloos teruggekomen werden file 2527, folio 908
Oct. 22, 1705 Meldende dat de gedetacheerde troupen op Pangerang Depatty weder tot Cartazoura geretourneert waren file 2527, folio 925
Oct. 31, 1705 Waarbij consteert dat de aanhangers van Pangerang Depatty in de districten van Bellora, Lassem en Rembangh wacker de meester speelden ‘en verscheyde dorpen in koolen gelegt’ file 2527, folio 957
Oct. 31, 1705 Wegens de gerugten was Pangerang Depatty met behulp van den moordenaar Sourapatty tot op vier uuren bij Cartazoura genadert file 2527, folio 957
Sept. 21, 1707 Nouvelles nopende den vlugtende Pangerang Depatty file 2531, folio 658