Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Joanna. We found 58 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 11, 1686 Namen der Javaanse hoofden die onder ’s compagnies gebied bevonden werden hun te hebben begeven voor de ratificatie van de vrede met den konink van Bantam dato 28 april 1684 hier in de bovendorpen en ontrent Tangerans rivier hun wooning hebbende file 2500, folio 618-620
May 29, 1687 Ditto[9] van den konink tot Bantam aan Haar Edelens file 2502, folio 341-343
Dec. 18, 1694 De afgesondene van den koning van Bantham bij Zijn Edelheyt gelijd zijnde leveren over een missive van hun heer file 2513, folio 905
Jan. 24, 1695 Twee gesanten met brieven van den koning van Bantam aangekomen te laten inhalen file 2514, folio 86
April 4, 1697 De gevorderde kleden voor den koning van Bantam hier niet in voorraet sijnde, werd sulx met een briefje aan den gesaghebber Zacharias Roman en den raat bekent gemaekt file 2517, folio 266
Oct. 25, 1714 Inhaling van den brief van den koning van Bantam file 2541, folio 1138-1140
Jan. 30, 1716 Inhaling van de afgesondene en den brief van den koning van Bantam file 2543, folio 84-86
Feb. 11, 1716 Bon met 100 lasten rijs voor den koning na Bantam file 2543, folio 145
Dec. 9, 1720 De gesanten van den koning van Bantam met twee brieven van de bediendens en een van dien vorst file 2551, folio 820-821
March 28, 1729 Insertie van de brief aan den koning van Bantam file 2562, folio 211-216
April 12, 1730 Insertie van gemelte brief van den koning van Bantam file 2564, folio 307-318
March 20, 1731 Ontfang van een briefke uyt Bantam tot communicatie dat sig den koning weder in het openbaar liet zien file 2565, folio 232-233
March 22, 1731 Receptie van de brief van den koning van Bantam file 2565, folio 241
June 25, 1731 Receptie van den brief van den koning van Bantam file 2565, folio 468-469
June 29, 1731 Insertie van de brief van den koning van Bantam file 2565, folio 495-500
Nov. 17, 1731 De sendelingen van den koning van Bantam erlangen hun afscheyd file 2565, folio 811
April 22, 1732 Inhoud van de ontfangene brief van den koning van Bantam file 2566, folio 229-230
June 7, 1732 Aan den koning van Bantam file 2566, folio 356-357
June 24, 1732 [Ter secretarye ontfangen een missive door den koning van Bantam] file 2566, folio 386
June 26, 1732 [Briefje aan den koning van Bantam afgevaardigt] file 2566, folio 388-389